Function Disabled

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

The Esoteric and Exoteric Cosmology of the Hyperboreans Aryan Nations

The Esoteric and Exoteric Cosmogony of the Hyperboreans 
(SCROLL DOWN FOR ENGLISH) Η Εσωτερική και Εξωτερική Κοσμογονία των Υπερβορείων

''Αλλά δεν είμαι από αυτή την εποχή, ούτε αυτού του κόσμου, ούτε αυτής της ημέρας. Κατάγομαι από ένα άλλο αστέρι. Κατάγομαι από το Αστέρι της Αυγής (Morning Star). Δεν με νοιάζει να τα χάσω όλα, ακόμη και τη ζωή μου. Εκτός αυτού, το σύνθημα για το οικόσημο μου είναι «Η τιμή μου ονομάζεται πίστη». Ναι, η πίστη στα ιδανικά, στα όνειρα, στις δόξες της νύχτας του παρελθόντος, με τα φαντάσματα των εξαφανισμένων συντρόφων, σε όλα αυτά που χάθηκαν στο προβαλλόμενο φως της μαρτυρικής Γης, με την νοσταλγία της Χρυσής Εποχής, όταν οι ήρωες ζούσαν ακόμα ανάμεσά μας, όταν οι Θεοί μας μιλούσαν. Επειδή είμαι ένας από εκείνους που μίλησαν με τους Θεούς ... "

''Την θαυμαστήν οδόν την άγουσαν εις τας πανηγύρεις των Υπερβορείων ούτε πεζός, ούτε δια πλοίων ερχόμενος θα δυνηθείς να εύρεις'' 
- Μέγας Μύστης Πίνδαρος


Μεταξύ των πολλών σημαντικών πτυχών της Εσωτερικής Υπερβορέ(ί)ας είναι η Λαογραφική Αρχαία Θεολογία της Άριας Φυλής, ο Ινδο-Ευρωπαϊκός Πανθεισμός, όπως, το Ελληνικό Πάνθεον, το Ινδικό Πάνθεον, το Νορδικό Πάνθεον και η Αρχαία Άρια Λαογραφική μας Φιλοσοφία.
Πήλινα ειδώλια που βρέθηκαν σε τάφο στη Γιουγκοσλαβία δείχνουν τον «Υπερβορείο Απόλλωνα» σε ένα άρμα που το έσερναν κύκνοι. Ο θεός φοράει, στο λαιμό και το στήθος του, κίτρινα στοιχεία από τον ήλιο και τα αστέρια! στο κεφάλι του είναι ένα ακτινωτό στέμμα με μια κορδέλα που έχει ένα ζιγκ-ζαγκ Μαίανδρο. Η Ρόμπα του, που φτάνει στο έδαφος, είναι σκούρα μπλέ με κίτρινα σχέδια.
Η φορεσιά ενός άστρου-κεντημένου σε ρόμπα από τον βασιλιά και «κυρίαρχο του κόσμου» - η ουράνια σφαίρα που χρησιμεύει ως σύμβολο του γηίνο - είναι ένα έθιμο που μπορεί να αποδοθεί στους Υπερβορείους. Χρυσοκέντητα σε μπλε μετάξι ήταν τα στοιχεία του ήλιου, της σελήνης και των άστρων. Τέτοια ρούχα φορούσαν οι βασιλιάδες της αρχαίας Ρώμης.Στις Ινδουιστικές Puranas,  η χώρα της Υπερβόρειας αποκαλείται "Svita-Dvipa" το λευκό νησί και το μυθικό ιερό κέντρο του- η πατρίδα των πρώτων ανθρώπων- είναι το όρος Μερού. Αυτό το βουνό, σύμφωνα με τη Haimavatchanda έχει 4 τιτάνια υποστηρίγματα : Το ανατολικό είναι από χρυσάφι , το νότιο από σίδερο, το δυτικό από ασήμι, το βόρειο από χαλκό (αυτά τα μέταλλα χαρακτηρίζουν τις 4 εποχές της ανθρωπότητας, π.χ. την εποχή του σιδήρου, του χαλκού κ.α.). Από το υπερβόρειο Μερού ρέουν τέσσερις ποταμοί, που όλοι τους πηγάζουν από τον "Ουράνιο Γάγγη" που βγαίνει από τα πόδια του Βισνού κοντά στο πολικό άστρο.Υπερβορέα : Χώρα των Μακάρων Ουράνιων Θεών

Σύμφωνα με την Ελληνική Ιερή Παράδοση, την Μυθολογία μας, ο Θεός Απόλλων με το ιπτάμενο άρμα του, το οποίο έσερναν Κύκνοι κάθε φθινόπωρο επισκεπτόταν την χώρα των Υπερβορείων και επέστρεφε πάλι την άνοιξη στη Δήλο και στους Δελφούς.

Οι Αργοναύτες έφθασαν εις τους ευδαίμονες Μακροβίους, οι οποίοι ζούσαν επί εκατομμύρια έτη, με συνεχή νεότητα και απόλυτη ευδαιμονία:

«Αλλά αφού ήλθε η έκτη φωτίζουσα τους ανθρώπους αυγή, φθάσαμε εις το εύπορο και πλούσιο έθνος των Μακροβίων, οι οποίοι ζούν επί πολλούς ενιαυτούς, ήτοι δώδεκα χιλιάδες, αποτελουμένους από εκατονταετείς μήνες με πανσέληνο, όντες έξωθεν πάντων των κακών.Και αφού εκπληρώσουν το πεπρωμένο του βίου τους, με γλυκύ ύπνο λαμβάνουν το τέλος του θανάτου.Δεν τους ενδιαφέρουν λοιπόν ο βίος και τα έργα των ανθρώπων, καθώς ανάμεσα εις χλοερούς λειμώνες τρέφονται με γλυκιά τροφή, πίνοντες θείο ποτό, κάτω από θεία δροσιά και λαμπρύνοντες πάντες την αγαπητή συνομηλικία.Και πάντα έχουν εις τα πρόσωπά τους μειλίχια γαλήνη, και τα παιδιά και οι γονείς, επειδή γνωρίζουν εις τις φρένες και τον νού τους, να πράττουν τα δίκαια και να λέγουν τα συνετά» (Αργοναυτικά Ορφικών, 1111-1123).

Οι Μακρόβιοι είναι ο μυστηριώδης και μακάριος λαός των Υπερβορέων, εις τον οποίο πήγαινε συχνά ο Θεός Απόλλων και δια τούτο έχει και την προσωνυμία Υπερβόρεος. Δια την αιωνία και υπεράνθρωπη ευδαιμονία των Υπερβορέων αναφέρει πολύ παραστατικά και ο θείος ποιητής Πίνδαρος εις τον δέκατο Πυθιόνικό του:
29-30:«…Ούτε με πλοίο πηγαίνοντας, ούτε πεζός, μπορείς να εύρης την θαυμαστή οδό δια τον αγώνα (τόπο συγκεντρώσεως) των Υπερβορέων…».
41-46:«…Ούτε οι νόσοι, ούτε το ολέθριο γήρας, επικρατούν εις την ιερά γενεά. Ζούν χωρίς πόνους και μάχες, αποφεύγοντες την υπέρδικο Νέμεσιν.Κάποτε, με καρδιά πνέουσα θάρρος έφθασε εις τον όμιλο των μακαρίων ανδρών ο παίς της Δανάης (Περσεύς), καθώς τον οδηγούσε η Αθηνά…».
Επίσης, ο Πίνδαρος αναφέρει εις τον τρίτο Ολυμπιόνικό του ότι, και ο θείος Ηρακλής έφθασε εις την χώρα των Υπερβορέων, από όπου έφερε εις την Ολυμπία τον κότινο (αγριελιά) δια του οποίου στεφανώνονταν οι Ολυμπιονίκες:
14-17:«…Και θα βάλει πέριξ της κόμης του, τον στέφανο της γλαυκοχρώμου ελαίας, την οποία κάποτε έφερε από την σκιερά πηγή του Ίστρου ο Αμφιτρυωνιάδης (Ηρακλής), ως κάλλιστο μνήμα των Ολυμπίων άθλων, αφού έπεισε με λόγο τον θεράποντα του Απόλλωνος δήμο των Υπερβορέων…».
25-33:«…Και τότε ο θυμός του (θυμοειδής ψυχή) τον ώθησε να πορευθή εις την Ιστρία γή.Εκεί, τον δέχθηκε η ιπποδαμάστρια θυγατέρα της Λητούς, όταν αυτός ήλθε από τις ράχες και τους πολυστρόφους μυχούς της Αρκαδίας, τότε που εξαναγκασμένος από τον πατέρα του να εκτελέσε τις παραγγελίες του Ευρυσθέως, ήθελε να φέρη την χρυσοκέρατη θηλυκή έλαφο, την οποία κάποτε αφιέρωσε εις την Ορθωσία (Αρτέμιδα) η νύμφη Ταϋγέτη.Αναζητών αυτήν, είδε εκείνη την χθόνα όπισθεν των πνοών του ψυχρού Βορέα Σταθείς εκεί, θαύμαζε τα δένδρα και είχε τον γλυκύ πόθο, να τα φυτεύση εις το τέρμα του δωδεκαστρόφου δρόμου των ίππων…».
Ο Ηρακλής μετέβη πάλι εις την χώρα των Υπερβορέων δια να φέρη τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων, όπως μας πληροφορεί ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 5.11)

«...η αληθινή κατοικία... βρίσκεται ανάμεσα στους Υπερβορείους, σε μια χώρα Αιώνιας Ζωής...» όπως αναφέρει και ο Πλάτων. Βέβαια Αιώνια Ζωή και Αιώνια Ευτυχία δεν υπάρχει στις εσχατιές του βορρά της Γης, ούτε είναι ασφαλώς ένας παντοτινός καταπράσινος τόπος με ανέσπερο φως χωρίς να γνωρίζει ποτέ χειμώνα και πολύ περισσότερο ένας τόπος με δυο ετήσιες σοδειές, όπως τον θέλει η Ελληνική Μυθολογία. Από τα παραπάνω θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Υπερβορεία δεν ανήκει στις βόρειες πολικές περιοχές. Δεν βρίσκεται καν στον πλανήτη Γη. Και ως προς αυτό μας πληροφορεί σχετικά ο μεγάλος μύστης ποιητής Πίνδαρος: «Την θαυμαστήν οδόν την άγουσαν εις τας πανηγύρεις των Υπερβορείων ούτε πεζός, ούτε δια πλοίων ερχόμενος θα δυνηθείς να εύρεις...» Ο δρόμος λοιπόν που οδηγεί στους Υπερβορείους δεν υφίσταται ούτε δια ξηράς, ούτε δια θαλάσσης. Επομένως οι Υπερβόρειοι ανήκουν σε χώρους κοσμικούς. 

Εν συνεχεία ο Πίνδαρος μας γνωστοποιεί τα αίτια της Αιώνιας Ευτυχίας των Υπερβορείων αναφέροντας ότι αν και είναι άνθρωποι εντούτοις δεν προσβάλλονται ποτέ από νοσήματα, ούτε μάλιστα υπόκεινται στη διαδικασία της γήρανσης των κυττάρων τους και κατά συνεπείαν είναι αθάνατοι!! Αναφέρει σχετικά: «Ούτε ασθένειαι ούτε το απάισιον γήρας προσβάλλουν την ιερά ταύτην γενεάν, χωρίς δε πόνον και μακράν των μαχών ζουν... Εις των ευτυχών τούτων ανθρώπων το έθνος ήλθε άλλοτε της Δανάης ο υιός (ο Περσέας)». Ο Πλάτωνας εξηγεί την αθανασία των Ολύμπιων προπατόρων μας όταν αναφέρει πως η διατήρηση της συνοχή τους οφείλεται στο γεγονός πως η συγκόλληση των τεσσάρων στοιχείων του Σύμπαντος (Γη, Ύδωρ, Πυρ, Αήρ), που αποτελούν την προαναφερθείσα συνοχή τους, έγινε με Δεσμούς Άλυτους (ότι κι αν σημαίνει αυτό).
 «Υπάρχει μια φυλή ανθρώπων, μια φυλή θεών. Έχουν και οι δύο πνοή ζωής από μία μόνο μητέρα. Χωριστές όμως δυνάμεις μας κρατάνε μοιρασμένους και η μία είναι το τίποτε, ενώ η άλλη έχει τον ορειχάλκινο ουρανό για σίγουρη ακρόπολη. Και όμως έχουμε κάποια ομοιότητα σε μεγάλη ευφυία και δύναμη, με τους αθάνατους, κι ας μην ξέρουμε τι θα μας φέρει η μέρα...»
 Στην περίπτωση που μελετάμε και σύμφωνα με την Ελληνική παράδοση, ο σύνδεσμος δεν είναι άλλος από τον θεό Απόλλωνα. Αξίζει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία από την μυθολογία μας που συνδέει τον Απόλλωνα με τους Υπερβορείους πριν ακόμα τη γέννησή του. Κατά την παράδοση η μητέρα του θεού, η Λητώ, γεννήθηκε στη χώρα των Υπερβορείων γεγονός που αμέσως την κατατάσσει στο αυτό έθνος. Όταν πλησίαζε η ώρα της γέννησης του θεού του Φωτός, η Υπερβόρεια Λητώ μετέβη στη Δήλο συνοδευόμενη από τις δύο Υπερβόρειες παρθένες Άργη και Ώπιδα.

Ο θεός Απόλλωνας είναι γνωστός για την ασύγκριτη ευστοχία του στη τοξοβολία τα βέλη του δεν αστοχούν ποτέ. Αυτή του την ικανότητα χρησιμοποίησε για να εκδικηθεί τους Κύκλωπες τους οποίους θεώρησε ως υπαίτιους για το θάνατο του υιού του Ασκληπιού. Με μεγάλη επιδεξιότητα στόχευσε με το τόξο του και με ένα και μοναδικό βέλος σκότωσε όλους τους Κύκλωπες.
Μετά από το φονικό, το βέλος πέταξε μόνο του και κρύφθηκε στο ναό του Απόλλωνος στη χώρα των Υπερβορείων. Αυτό το ιπτάμενο βέλος χάρισε ο θεός στον Υπερβόρειο ιερέα Άβαρι πάνω στο οποίο μεταφέρθηκε για το ταξίδι του από την Υπερβορεία στην Δήλο. Ο Άβαρις επισκέφθηκε τον πλανήτη μας στην εποχή του Πυθαγόρα, με τον οποίο είχε και επαφή και σε αυτό το γεγονός εντοπίζεται η καταγωγή του Πυθαγόρα, αλλά και του δασκάλου του Φερεκύδη, στους Υπερβόρειους.

Η σχέση άλλωστε του Πυθαγόρα με τον Υπερβόρειο Απόλλωνα διαφαίνεται όταν ο Άβαρις συνάντησε τον Πυθαγόρα και τον «νόμισε» για τον ίδιο τον θεό «...για τον θεό του οποίου ήταν ιερέας..» αναφέρει σχετικά ο Ιάμβλιχος, στα κείμενα του οποίου μπορούμε επίσης να διαβάσουμε: «Αυτοί λοιπόν θεωρούν ότι αυτή είναι η πίστη των δικών τους αντιλήψεων, γιατί ο πρώτος που διακήρυξε αυτά δεν ήταν κανείς τυχαίος, αλλά ο θεός, και ένα από τα “Ακούσματα είναι αυτό: ποιος είσαι Πυθαγόρα”. Επειδή ισχυρίζονται πως ήταν ο Απόλλωνας ο Υπερβόρειος. Αποδείξεις δε αυτού είναι ότι σε αγώνα αφού σηκώθηκε, έδειξε το μηρό του χρυσό και τον Άβαρι τον Υπερβόρειο φιλοξενούσε και πήρε από αυτόν ένα ακόντιο (βέλος) με το οποίο αυτός ταξίδευε μέσα στον αιθέρα». Και αλλού: «(Ο Άβαρις) χάρισε στον Πυθαγόρα ένα βέλος το οποίο κρατούσε όταν βγήκε από το ιερό. Αυτό θα ήταν χρήσιμο σε αυτόν για όσες δυσκολίες θα συνέβαιναν κατά την τόσο μεγάλη περιπλάνηση. Πάνω σε αυτό λοιπόν ιππεύοντας θα μπορούσε να διαβεί τα αδιάβατα». Επίσης: «Αιθεροβάτης είναι το επίθετο του Άβαρι, γιατί σε αυτόν δωρήθηκε ακόντιο (βέλος) από τον Υπερβόρειο Απόλλωνα και μεταφερόμενος πάνω σε αυτό... διάβαινε τα αδιάβατα, βαδίζοντας, κατά κάποιον τρόπο, στον αέρα, πράγμα το οποίο υπέθεσαν μερικοί ότι είχε κάνει και ο Πυθαγόρας». Το φονικό-ιπτάμενο βέλος είναι φυσικά, όπως και το ιπτάμενο άρμα του Απόλλωνα που σέρνουν Κύκνοι, έχοντας την δυνατότητα διαστρικών ταξιδιών. (THE ARYAN KRIYA)

Κατά την επίσκεψη του Ήρωα Περσέα στις περιοχές των Υπερβορείων από τους οποίους έλαβε βοήθεια στην επικείμενη σύγκρουση του με την Μέδουσα, οι Υπερβόρειοι του προσφέρανε το «σπαθί» που θα προοριζόταν για τον αποκεφαλισμό του φοβερού τέρατος, καθώς επίσης και την περικεφαλαία που θα τον έκανε κατά βούληση αόρατο. Φύλακας Άγγελος του Περσέα αναλαμβάνει η θεά Αθηνά η οποία και αρχικά τον βοηθάει να μεταβεί στους Υπερβόρειους, όπως μας πληροφορεί ο Πίνδαρος: «...Εις των ευτυχών τούτον ανθρώπων το έθνος ήλθεν άλλοτε της Δανάης ο υιός (ο Περσεύς) με τόλμην και θάρρος υπό την οδηγίαν της Αθηνάς»

«Ένα πράγμα είναι βέβαιο: ο κόσμος μας αντιμετωπίζει μια μεγάλη επανάσταση. Το μόνο ερώτημα είναι αν το αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκό για την Άρια μερίδα της ανθρωπότητας ή αν ο αιώνιος Εβραίος θα ωφεληθεί από αυτό.» – 1924 Mein Kampf (ο Αγών μου)

"Θεέ μου, δώσε μας τη δύναμη που θα μπορέσει να διατηρήσει την ελευθερία μας για τα παιδιά των παιδιών μας, όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για άλλους λαούς της Ευρώπης, γι 'αυτό διεξάγουμε τούτον το πόλεμο, αυτή τη φορά, όχι μόνο για τον γερμανικό λαό μας, είναι ένας πόλεμος για όλη την Ευρώπη και μαζί με αυτήν, μακροπρόθεσμα, για όλη την ανθρωπότητα. " - Αδόλφος Χίτλερ 1942

Tο Τρίτο Ράιχ εξαλείφθει, όπως και η πρώην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επίσης, είχε εξαλειφθεί, και ό, τι απέμεινε είναι ο Ιουδαϊσμός, σε όλο τον κόσμο, ο κόσμος έχει μετατραπεί σε μια παράξενη εταιρεία, έτσι και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, η φυσική εξέλιξη απέτυχε, απέτυχε η μοίρα ... ο Θεός απέτυχε! Και ο Εβραίος ο ίδιος αποκάλυψε σε πλήρως την αποκρουστική φρικαλεότητα του.

Ο Αδόλφο Είπε, «Όποιος νομίζει ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι μόνο ένα πολιτικό κίνημα δεν καταλαβαίνει τίποτα

Ο εθνικοσοσιαλισμός είχε πάντα μια εσωτερική ίδρυση. Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 και κατά τη διάρκεια των ετών του πολέμου δεν ήταν δυνατό ή βολικό το γεγονός και το θέμα αυτό να γίνει ευρέως γνωστό. Ωστόσο, μετά τον πόλεμο και την εμφανή απώλεια του, δεν υπήρχε άλλος τρόπος για εθνικοσοσιαλισμό από την εσωτερική ανάπτυξη. 

Εσωτερικός εθνικοσοσιαλισμός διακατέχεται από το αρχέτυπο του συλλογικού ασυνείδητου, που οι Έλληνες συνήθιζαν να αποκαλούν οι Θεοί - μεταξύ των οποίων, ο Απόλλωνας, ο οποίος πραγματικά είναι ο Βόταν για τους Γερμανούς, και Βισνού ή Σίβα για τους Ινδουιστές - προς την ανάπτυξη των ατομικών και συλλογικών ψυχών των πραγματικών Εθνικοσοσιαλιστών πολεμιστών. Αυτό σημαίνει μια νέα / παλιά θρησκεία, με όλες τις τελετουργίες και τους μύθους που είναι απαραίτητα για να ανακαλύψει, ή να ξαναβρεί ο Εθνικοσοσιαλιστής άνθρωπος. 

Κεντρικό δράμα είναι η εμφάνιση σε αυτή τη γη του Προσώπου του Αδόλφου Χίτλερ, του τελευταίου ΑΒΑΤΑΡ Ενάντια στο Χρόνο, ο οποίος ήρθε να παράγει αυτή την τεράστια καταιγίδα, ή καταστροφή, με σκοπό να αφυπνίσει όλους εκείνους που έχουν κοιμηθεί, και να αρχίσει η νέα εποχή, η οποία θα έρθει μετά τον κατακλυσμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αρχίσει να μετρούμε τα χρόνια αυτής της αρχής της Νέας Εποχής με την γέννηση του Χίτλερ.

"Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τίποτα πραγματικά μεγάλο σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει ποτέ επιτευχθεί μέσω συμμαχιών, αλλά ότι οι επιτυχίες πάντα οφείλονται στο θρίαμβο του ατόμου. Επιτυχίες που επιτυγχάνονται μέσω συμμαχιών, λόγω της ίδιας της φύσης της πηγής τους, μεταφέρουν τα μικρόβια της μελλοντικής διάλυσης σε αυτά από την αρχή, τόσο πολύ έτσι ώστε να έχει ήδη καταπέσει ό, τι έχει επιτευχθεί. Οι μεγάλες επαναστάσεις που έλαβαν χώρα στην ανθρώπινη σκέψη και έχουν αληθώς μετέτρεψει την όψη του κόσμου θα ήταν αδιανόητο και αδύνατο να πραγματοποιηθούν παρά μόνο μέσα από τιτάνιους αγώνες που διεξάγονται μεταξύ σε ατομικές φύσεις, αλλά ποτέ ως επιχείρηση των συνασπισμών. Και, πάνω από όλα τα πράγματα, Χώρα του Λαικού Εθνικισμού δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήθει από την επιθυμία για συμβιβασμό, τα οποία είναι συνυφασμένα με την πατριωτική συμμαχία… αλλά μόνο από τη σιδερένια θέληση ενός ενιαίου κινήματος που έχει έρθει με επιτυχία μέσα απο αγώνα με όλους τους άλλους. "- Ο Αγών μου

Οι Πατριωτικοί συνασπισμοί των Λευκών Προδοτών, βαδίζοντας προς το ρυθμό των εβραϊκών πιεστηρίων, και τα υπόλοιπα χρώματα του όχλου μαζί πίσω τους, μετέφεραν μαζί τους τα μικρόβια της δικής τους μέλλοντικής αποσύνθεσης. Δεν κατανοούν ότι το κράτος του κάθε λαού είναι απόλυτα εξαρτημένο από τη βούληση του Ηγέτη, ότι κανένας αγώνας των ανθρώπων δεν μπορεί να υπάρχει για μεγάλη διάρκεια χωρίς τη δύναμη και την αποφασιστικότητα ενός ηγέτη που είναι αφιερωμένος με σώμα και ψυχή στο λαό του, κάθε συνασπισμός που σχηματίζεται από την εθνικιστική συμμαχία είναι καταδικασμένος να αποτύχει, και έχει αποτύχει, και δεν μπορεί ποτέ να πετύχει σε οποιαδήποτε στιγμή, ποτέ. Και ο εικοστός αιώνας είναι η απόδειξη για αυτό.

«Είμαστε οι πολεμιστές του πιο ιερού πολέμου από όλους τους πολέμους, ένος μυθικού, αιώνιου, κοσμικού πολέμου. Επειδή υπάρχει ένας μύθος για να υπερασπιστούμε, για τον οποίον να πολεμήσουμε και να πεθάνουμε, μέσα και έξω."
"Και πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ με τον όρο Amor, σε αυτή την μύηση που αφορά την λέξη Amor (αγάπη), ακριβώς. Η λέξη Amor αποσυντίθεται σε ένα Α και mor.  Α είναι «χωρίς» και mor είναι "θάνατος". Amor είναι, επομένως, χωρίς θανάτο. Έτσι μπορώ να γράψω Amor. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν μυηθούμε σε αυτό τον εσωτερισμό και επιτεύξουμε το μέγιστο επιπέδο έχουμε θριαμβεύσει επί του θανάτου, απαθανατίσει και γινόμαστε αιώνιοι ". Μιγκέλ Σερρανό


<<Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, η εθνική κυβέρνηση λαμβάνει υπ' όψιν την υψηλότερη αποστολή της που είναι η εξασφάλιση του δικαιώματος να επιζήσει το έθνος μας και η αποκατάσταση της ελευθερίας του. Η αποφασιστικότητά μας να φέρουμε σε πέρας την χαοτική κατάσταση στη Γερμανία, θα βοηθήσει την αποκατάσταση της κοινότητας των εθνών και θα φέρει μια κατάσταση ίσης αξίας προς τους άλλους, και, πάνω απ 'όλα μια κατάσταση όπου το κάθε κράτος να έχει τα ίδια δικαιώματα. Συνειδητοποιούμε πλήρως τη σημασία του καθήκοντός μας να χρησιμοποιήσουμε αυτό το έθνος των ίσων δικαιωμάτων, ως εργαλείο για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της ειρήνης που σήμερα ο κόσμος απαιτεί κάτι περισσότερο από ό, τι ακόμη και πριν ... Ευχόμεθα στην καλή θέληση των άλλων να βοηθήσουν στην εκπλήρωση αυτής της ένθερμης επιθυμίας για την ευημερία της Ευρώπης και, και βεβαίως ολόκληρου του κόσμου>>. - Αδόλφος Χίτλερ

Ο Φύρερ(=Ηγέτης), μας έχει πει ότι, η Άρια θεότητα έρχεται σε μας δύο φορές, πρώτα ως η Άρια Πάσχων και Λυτρωτής έρχεται σε ταπεινότητα και ταπείνωση, και μετά έρχεται ως η Άρια Νικηφόρος και μαχητής στην εξουσία και την δόξα.
- Miguel Serrano

=========

“But I am not of this time, nor of this world, nor of this day. I come from another star. I come from the Morning Star. I care not to lose it all, even my life. Besides, the motto on my blazon is ‘My honour is called loyalty’. Yes, loyalty to the ideals, to the dreams, to the glories of the night of the past, to the ghosts of the vanished comrades, to all that which is lost in the projected light of the martyred Earth, to the nostalgia of a Golden Age, when the heroes still lived among us, when the Gods spoke to us. Because I am one of those who spoke with the Gods…”


In Greek mythology the Hyperboreans (Ancient Greek: Ὑπερβόρε(ι)οι were mythical people who lived "beyond the North Wind". The Greek Boreas, the god of the North Wind (one of the Anemoi, or "Winds").

This land was supposed to be perfect, with the sun shining twenty-four hours a day, which to modern ears suggests a possible location within the Arctic Circle. However, it is also possible that Hyperborea had no real physical location at all, for according to the classical Greek poet Pindar,

neither by ship nor on foot would you find
the marvellous road to the assembly of the Hyperboreans.
Pindar also described the otherworldly perfection of the Hyperboreans:

Never the Muse is absent
from their ways: lyres clash and flutes cry
and everywhere maiden choruses whirling.
Neither disease nor bitter old age is mixed
in their sacred blood; far from labor and battle they live.
Early sources


The Greek lyric poet Alcaeus (600 BC) sang of the actual or mystical journey of Apollo to the land of the Hyperboreans:

O King Apollo, son of great Zeus, whom thy father did furnish forth at thy birth with golden headband and lyre of shell, and giving thee moreover a swan-drawn chariot to drive, would have thee go to Delphi… But nevertheless, once mounted, thou badest thy swans fly to the land of the Hyperboreans.

The wearing of a star-embroidered robe by the King and ‘Ruler of the World’ — the heavenly sphere serving as a symbol of the earthly one — is a custom that can be traced to the Hyperboreans. Embroidered in gold on blue silk were the figures of the sun, moon and stars. Such robes were worn by the kings of Ancient Rome and Julius Ceasar, as well as Augustus and the Roman Emperors.


Earthenware statuettes found in a grave in Yugoslavia show the ‘Hyperborean Apollo’ in a chariot drawn by swans. The god wears, on his neck and breast, yellow figures of the sun and stars; on his head is a rayed crown with a headband that has a zigzag pattern. His robe, which reaches to the ground, is dark blue with yellow designs.

Among the many important aspects of Esoteric Hyperborean Aryans are the Ancient Folk Theology of the Aryan Race, Indo-European Panentheism, Hellenic Pantheon, Indo Pantheon, Nordic Pantheon and our Ancient Folk Philosophy.
The most fully developed theory of this kind, and probably the oldest one, is the Hindu doctrine of the Four Yugas. The four ages in this system are the Krita or Satya Yuga (four units), Treta Yuga (three), Dvapara Yuga (two), and Kali Yuga (one), the whole tenfold period making up one Mayayuga. The Kritayuga corresponds to the Golden Age, the Kali Yuga to the current period of time.

Every description of the Golden Age period relates how the ‘gods’ walked with men in a perfect and harmonious environment balanced between the terrestrial and celestial. Humanity suffered no sickness and no aging in this timeless paradise. After the Fall, man ‘fell’ into Time and suffering, forfeiting the gift of immortality.
The history of humankind is a constant struggle between two very polarized sides: 
The Aryan race worship the Hyperborean Gods of the loyal Siddhas followers of the path of spiritual liberation, oriented to Elysian Fields and the lackeys the Semitic Fraternity worship another group of Gods of the treacherous Siddhas
To describe this metaphysical and eternal war (reflected also in the epic Mahabharata; Kauravas and. Pandavas), we can mention, for instance: On one side the Ancient ideologues, the Aryan warriors (kshatriyas), conquerors and civilizers, many Greek philosophers, the Spartans, the creators of India´s chaste system, the builders of the Hellenic Empire of Great Alexander or later Roman Empire where adherents of the “loyal Siddhas” in Antiquity. 

While the Phoenicians or Hebrews among others, which practised a mercantilist utilitarian system of commerce, where the most important was materialistic profit; where their ideological, spiritual and political antagonists, which had the (very long term) goal of imposing one day a world-government controlled by a small number of plutocratic “chosen ones”: the “Synarchy”.
The Semitic Demiurge Judaeo - Christian - Islamic Vision for the afterlife is obviously materialistic and contractual: If you follow the orders of “God” you will be rewarded and go to “Heaven”; if you do not, you will be punished with “Hell”
The final goal of this ideology geopolitically represented by thalassocracy (a very long term one), for which the Sinarchy has been secretly (and today even openly!) working during many centuries, is to establish a "One World Government"; the so-called "New World Order". The ideologues of the NWO preach that we are all "equal" (to suppress the differences that enrich us, and to be able to manipulate us better), and have invented the so-called "democracy" and "human rights". And in the name of this "human rights", and in the name of "freedom", they constantly wage wars against precisely this nations (oh, coincidence!) that want to preserve their political, cultural and economical autonomy, that do not want to give up their sovereignty and do not surrender to the architects of the dystopic orwellian nightmare called "globalization". This mammonistic process that started already with the Phoenicians and the Cartaginese (merchants and pirates) in Antiquity, used also British and French imperialism and colonialism as a vehicle; and today is obviously represented by USA´s unipolar role and international Zionism.

Therefore, we can see that there is an obvious parallelism between the globalist idea of "One world government" and the demiurgic one of "One and only god". (This is the “god” in whom the dollar note “trusts”) The architects and ideologues of the NWO (the Sinarchy; that is, the worshippers of the Demiurge) constantly tell us that there is no other possible way of government than the "democratic", "western" one. This is the only that can bring us "freedom" and sicure our "human rights". It may have some defects, they recognize sometimes, but it´s definitely the best one, if not the only one, and sooner or later all the remaining "dictatorships" (that is, the countries that still resist the globalist process) will fall, and a world republic (a dream of Marxists as well as liberals; communism and capitalism being two sides of the same “coin” -  money is internationalist) will be established. What they "forget" to tell us, however, is who will rule this "global paradise" and how. It will be a worldwide tyranny by a plutocratic "elite", where a very small number of people would have absolute power and the rest of us would be slaves... many without even knowing it (like the prisoners in Plato´s cave), because most of the controlled-enslaved ones will believe they live "in democracy"... living actually in the "hell on earth".

This has been and is, as mentioned above, a very long-term process (that accelerates and intensifies with the advance of the Kali Yuga). It is like the famous tale of the cooked frog. If you put her in a pan with boiling water, she will immediately jump out and save herself, but if you put her in the pan when the water is just lukewarm and you gradually increase the heat, she will be slowly cooked before she notices, and explode. Exactly the same has happened to us; they have brainwashed us little by little with the deceptive and subversive dogmas of the modern world. We have been educated to be slaves inside of the demiurgic matrix, and most modern people (particularly westerners) are even "happy slaves".


The Hyperborean Aryans Demiurge wanted to create a superior being more intelligent than the other animals and that will be therefore able to organize and put order into his creation. But he failed many times to do this, because of his own imperfections. So, Demiurge developed a treacherous stratagem to bring to Earth (to his dense, material creation) the spirits of the perfect ones, the Gods or siddhas, from the heavenly kingdom, and enchain them to the hominid animalistic creatures, so this creatures could finally evolve to put order in Demiurge's creation and worship. So, the “Origin” is the “heavenly kingdom”, "Hyperborea", the spiritual divine nature in the human being, what makes us different from beasts.

The followers of Aryans Pantheistic Gods, the spiritual strugglers, want to experience the opposite, which means complete separation and independence from the demonic and corrupted creation and subsequently, the “Return to the Orígin” of Hyperborean. Searchers for the Know thyself (the complete liberation from “the matrix”) in this ending tract of the Kali Yuga, are only very few and closed esoteric societies or individuals; like the kaulikas of India, a tantric tradition that follows the vama-marga or left-hand-path (described by J. Evola, Yogananda, F.Nietzsche, Hermann Hesse, Carl Jung and others)
Let us look one another in the face. We are Hyperboreans—we know well
enough how much out of the way we live. ‘Neither by land nor by water wilt
thou find the way to the Hyperboreans’: Pindar already knew that of us. Beyond the North, beyond the ice, beyond death—our life, our happiness... We have discovered happiness, we know the way, we have found the exit out of whole millennia of labyrinth.

Nietzsche’s allusion is to that blissful race of people, described by Pindar, who dwell beyond the north wind (the Boreas) in a land of warmth and plenty. The Hyperboreans are free from sickness and death. They worship Apollo, who delights “in their perpetual feasts and hymns.”

The Muse is always with them, and they are free from the tyranny of Nemesis.

We too are Hyperboreans, Nietzsche suggests, in that we seek a way out
of the labyrinth of metaphysics, a philosophical happiness beyond what Nietzsche famously called “European nihilism.”

“One thing is certain: our world is facing a great revolution. The only question is whether the outcome will be propitious for the Aryan portion of mankind or whether the everlasting Jew will profit by it.” – 1924 Mein Kampf

”Lord God, give us strength that we may retain our liberty for our children’s children, not only for ourselves but also for other peoples of Europe, for this is a war which we all wage, this time, not for our German people alone, it is a war for all Europe and with it, in the long run, for all of mankind.” Adolf Hitler 1942

Τhe Third Reich along with the former Roman Empire also was obliterated, and what was left was Judaism, worldwide, the world was turned into a corporate bizarre, and so and so forth. Therefore natural evolution failed, destiny failed…God failed! And the Jew revealed himself in his full revolting hiediousness.

Adolf said, ‘Whoever thinks that National Socialism is only a political movement does not understand anything.’

National Socialism always had an esoteric foundation. At the end of the 1930’s and during the war years it was not possible or convenient that this theme be widely known. However, after the war and its apparent loss, there was no other way for National Socialism than the esoteric development. 

For me, Esoteric National Socialism is being possessed by the Archetype of the collective unconscious, which the Greeks used to call Gods — among them, Apollo, which really is Wotan for the Germans, and Vishnu or Shiva for the Hindus — and its development in the individual and collective souls of the actual National Socialism warriors. That means a new/old religion, with all of its rituals and myths which are necessary to discover, or rediscover. 

Its central Drama is the apparition on this earth of the Person Adolf Hitler, the last Avatar Against Time, who came to produce this enormous storm, or catastrophe, in order to awaken all those who are asleep, and to commence the New Age, which will come after the Deluge. That is the reason why we have started to count the years of this New Age beginning with the birth of Hitler.

“It must never be forgotten that nothing really great in this world has ever been achieved through coalitions, but that such achievements have always been due to the triumph of the individual. Successes achieved through coalitions, owing to the very nature of their source, carry the germs of future disintergration in them from the very start; so much so that they have already forfeited what has been achieved. The great revolutions which have taken place in human thought and have veritably transformed the aspect of the world would have been inconceivable and impossible to carry out except through titanic struggles waged between individual natures, but never as the enterprise of coalitions. And, above all things, the People’s State will never be created by the desire for compromise inherent in patriotic coalition, but only by the iron will of a single movement which has successfully come through in the struggle with all the others.”   –  Mein Kampf


The Patriotic Coalitions of the White Traitors, marching to the beat of the Jewish printing presses, and the rest of the coloured rabble following along behind, carried with them the germs of their own future disintegration. They did not comprehend that the State of any people is totally reliant on the Will of the Leader, that no race of people can exist for any duration without the strength and determination of a Leader who is dedicated body and soul to his people, any Coalition formed merely out of nationalistic coalition is doomed to fail, and has failed, and can never succeed at any time, ever. And the Twentieth Century is Testament to this.

"We are warriors from the most holy of wars, from a mythical, eternal, cosmic war. Because there is a myth to be defended, for which to fight and die, inside and out."

“Again we must start here with the term amor, in this initiation concerning Amor (love), precisely. The word Amor is decomposed into a and mor. A is “without” and mor is “death.” Amor is therefore without-death. So I can write AMor. Which means when we are initiated into this esotericism and reach its maximum stages we have triumphed over death, immortalized and been made eternal.” - Miguel Serrano


<<As regards foreign policy, the National Government consider their highest mission to be the securing of the right to live and the restoration of freedom to our nation. Their determination to bring to an end the chaotic state of affairs in Germany will assist in restoring to the community of nations a state of equal value to the others, and, above all a state which has the same rights. They fully realize the importance of their duty to use this nation of equal rights as an instrument for securing and maintaining that peace which the world today requires more than even before… May the good will of others assist in the fulfillment of this earnest wish for the welfare of Europe and, and indeed the whole world>>. - Adolf Hitler

The Führer has told us that the Aryan God comes to us twice, first as the Aryan Sufferer and Redeemer come in humility and humiliation, and then as the Aryan Victor and Fighter come in power and glory.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου