Function Disabled

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

The Esoteric and Exoteric Cosmology of the Hyperboreans Aryan Nations

The Esoteric and Exoteric Cosmogony of the Hyperboreans 
(SCROLL DOWN FOR ENGLISH) Η Εσωτερική και Εξωτερική Κοσμογονία των Υπερβορείων

''Αλλά δεν είμαι από αυτή την εποχή, ούτε αυτού του κόσμου, ούτε αυτής της ημέρας. Κατάγομαι από ένα άλλο αστέρι. Κατάγομαι από το Αστέρι της Αυγής (Morning Star). Δεν με νοιάζει να τα χάσω όλα, ακόμη και τη ζωή μου. Εκτός αυτού, το σύνθημα για το οικόσημο μου είναι «Η τιμή μου ονομάζεται πίστη». Ναι, η πίστη στα ιδανικά, στα όνειρα, στις δόξες της νύχτας του παρελθόντος, με τα φαντάσματα των εξαφανισμένων συντρόφων, σε όλα αυτά που χάθηκαν στο προβαλλόμενο φως της μαρτυρικής Γης, με την νοσταλγία της Χρυσής Εποχής, όταν οι ήρωες ζούσαν ακόμα ανάμεσά μας, όταν οι Θεοί μας μιλούσαν. Επειδή είμαι ένας από εκείνους που μίλησαν με τους Θεούς ... "

''Την θαυμαστήν οδόν την άγουσαν εις τας πανηγύρεις των Υπερβορείων ούτε πεζός, ούτε δια πλοίων ερχόμενος θα δυνηθείς να εύρεις'' 
- Μέγας Μύστης Πίνδαρος


Μεταξύ των πολλών σημαντικών πτυχών της Εσωτερικής Υπερβορέ(ί)ας είναι η Λαογραφική Αρχαία Θεολογία της Άριας Φυλής, ο Ινδο-Ευρωπαϊκός Πανθεισμός, όπως, το Ελληνικό Πάνθεον, το Ινδικό Πάνθεον, το Νορδικό Πάνθεον και η Αρχαία Άρια Λαογραφική μας Φιλοσοφία.
Πήλινα ειδώλια που βρέθηκαν σε τάφο στη Γιουγκοσλαβία δείχνουν τον «Υπερβορείο Απόλλωνα» σε ένα άρμα που το έσερναν κύκνοι. Ο θεός φοράει, στο λαιμό και το στήθος του, κίτρινα στοιχεία από τον ήλιο και τα αστέρια! στο κεφάλι του είναι ένα ακτινωτό στέμμα με μια κορδέλα που έχει ένα ζιγκ-ζαγκ Μαίανδρο. Η Ρόμπα του, που φτάνει στο έδαφος, είναι σκούρα μπλέ με κίτρινα σχέδια.
Η φορεσιά ενός άστρου-κεντημένου σε ρόμπα από τον βασιλιά και «κυρίαρχο του κόσμου» - η ουράνια σφαίρα που χρησιμεύει ως σύμβολο του γηίνο - είναι ένα έθιμο που μπορεί να αποδοθεί στους Υπερβορείους. Χρυσοκέντητα σε μπλε μετάξι ήταν τα στοιχεία του ήλιου, της σελήνης και των άστρων. Τέτοια ρούχα φορούσαν οι βασιλιάδες της αρχαίας Ρώμης.Στις Ινδουιστικές Puranas,  η χώρα της Υπερβόρειας αποκαλείται "Svita-Dvipa" το λευκό νησί και το μυθικό ιερό κέντρο του- η πατρίδα των πρώτων ανθρώπων- είναι το όρος Μερού. Αυτό το βουνό, σύμφωνα με τη Haimavatchanda έχει 4 τιτάνια υποστηρίγματα : Το ανατολικό είναι από χρυσάφι , το νότιο από σίδερο, το δυτικό από ασήμι, το βόρειο από χαλκό (αυτά τα μέταλλα χαρακτηρίζουν τις 4 εποχές της ανθρωπότητας, π.χ. την εποχή του σιδήρου, του χαλκού κ.α.). Από το υπερβόρειο Μερού ρέουν τέσσερις ποταμοί, που όλοι τους πηγάζουν από τον "Ουράνιο Γάγγη" που βγαίνει από τα πόδια του Βισνού κοντά στο πολικό άστρο.Υπερβορέα : Χώρα των Μακάρων Ουράνιων Θεών

Σύμφωνα με την Ελληνική Ιερή Παράδοση, την Μυθολογία μας, ο Θεός Απόλλων με το ιπτάμενο άρμα του, το οποίο έσερναν Κύκνοι κάθε φθινόπωρο επισκεπτόταν την χώρα των Υπερβορείων και επέστρεφε πάλι την άνοιξη στη Δήλο και στους Δελφούς.

Οι Αργοναύτες έφθασαν εις τους ευδαίμονες Μακροβίους, οι οποίοι ζούσαν επί εκατομμύρια έτη, με συνεχή νεότητα και απόλυτη ευδαιμονία:

«Αλλά αφού ήλθε η έκτη φωτίζουσα τους ανθρώπους αυγή, φθάσαμε εις το εύπορο και πλούσιο έθνος των Μακροβίων, οι οποίοι ζούν επί πολλούς ενιαυτούς, ήτοι δώδεκα χιλιάδες, αποτελουμένους από εκατονταετείς μήνες με πανσέληνο, όντες έξωθεν πάντων των κακών.Και αφού εκπληρώσουν το πεπρωμένο του βίου τους, με γλυκύ ύπνο λαμβάνουν το τέλος του θανάτου.Δεν τους ενδιαφέρουν λοιπόν ο βίος και τα έργα των ανθρώπων, καθώς ανάμεσα εις χλοερούς λειμώνες τρέφονται με γλυκιά τροφή, πίνοντες θείο ποτό, κάτω από θεία δροσιά και λαμπρύνοντες πάντες την αγαπητή συνομηλικία.Και πάντα έχουν εις τα πρόσωπά τους μειλίχια γαλήνη, και τα παιδιά και οι γονείς, επειδή γνωρίζουν εις τις φρένες και τον νού τους, να πράττουν τα δίκαια και να λέγουν τα συνετά» (Αργοναυτικά Ορφικών, 1111-1123).

Οι Μακρόβιοι είναι ο μυστηριώδης και μακάριος λαός των Υπερβορέων, εις τον οποίο πήγαινε συχνά ο Θεός Απόλλων και δια τούτο έχει και την προσωνυμία Υπερβόρεος. Δια την αιωνία και υπεράνθρωπη ευδαιμονία των Υπερβορέων αναφέρει πολύ παραστατικά και ο θείος ποιητής Πίνδαρος εις τον δέκατο Πυθιόνικό του:
29-30:«…Ούτε με πλοίο πηγαίνοντας, ούτε πεζός, μπορείς να εύρης την θαυμαστή οδό δια τον αγώνα (τόπο συγκεντρώσεως) των Υπερβορέων…».
41-46:«…Ούτε οι νόσοι, ούτε το ολέθριο γήρας, επικρατούν εις την ιερά γενεά. Ζούν χωρίς πόνους και μάχες, αποφεύγοντες την υπέρδικο Νέμεσιν.Κάποτε, με καρδιά πνέουσα θάρρος έφθασε εις τον όμιλο των μακαρίων ανδρών ο παίς της Δανάης (Περσεύς), καθώς τον οδηγούσε η Αθηνά…».
Επίσης, ο Πίνδαρος αναφέρει εις τον τρίτο Ολυμπιόνικό του ότι, και ο θείος Ηρακλής έφθασε εις την χώρα των Υπερβορέων, από όπου έφερε εις την Ολυμπία τον κότινο (αγριελιά) δια του οποίου στεφανώνονταν οι Ολυμπιονίκες:
14-17:«…Και θα βάλει πέριξ της κόμης του, τον στέφανο της γλαυκοχρώμου ελαίας, την οποία κάποτε έφερε από την σκιερά πηγή του Ίστρου ο Αμφιτρυωνιάδης (Ηρακλής), ως κάλλιστο μνήμα των Ολυμπίων άθλων, αφού έπεισε με λόγο τον θεράποντα του Απόλλωνος δήμο των Υπερβορέων…».
25-33:«…Και τότε ο θυμός του (θυμοειδής ψυχή) τον ώθησε να πορευθή εις την Ιστρία γή.Εκεί, τον δέχθηκε η ιπποδαμάστρια θυγατέρα της Λητούς, όταν αυτός ήλθε από τις ράχες και τους πολυστρόφους μυχούς της Αρκαδίας, τότε που εξαναγκασμένος από τον πατέρα του να εκτελέσε τις παραγγελίες του Ευρυσθέως, ήθελε να φέρη την χρυσοκέρατη θηλυκή έλαφο, την οποία κάποτε αφιέρωσε εις την Ορθωσία (Αρτέμιδα) η νύμφη Ταϋγέτη.Αναζητών αυτήν, είδε εκείνη την χθόνα όπισθεν των πνοών του ψυχρού Βορέα Σταθείς εκεί, θαύμαζε τα δένδρα και είχε τον γλυκύ πόθο, να τα φυτεύση εις το τέρμα του δωδεκαστρόφου δρόμου των ίππων…».
Ο Ηρακλής μετέβη πάλι εις την χώρα των Υπερβορέων δια να φέρη τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων, όπως μας πληροφορεί ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 5.11)

«...η αληθινή κατοικία... βρίσκεται ανάμεσα στους Υπερβορείους, σε μια χώρα Αιώνιας Ζωής...» όπως αναφέρει και ο Πλάτων. Βέβαια Αιώνια Ζωή και Αιώνια Ευτυχία δεν υπάρχει στις εσχατιές του βορρά της Γης, ούτε είναι ασφαλώς ένας παντοτινός καταπράσινος τόπος με ανέσπερο φως χωρίς να γνωρίζει ποτέ χειμώνα και πολύ περισσότερο ένας τόπος με δυο ετήσιες σοδειές, όπως τον θέλει η Ελληνική Μυθολογία. Από τα παραπάνω θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Υπερβορεία δεν ανήκει στις βόρειες πολικές περιοχές. Δεν βρίσκεται καν στον πλανήτη Γη. Και ως προς αυτό μας πληροφορεί σχετικά ο μεγάλος μύστης ποιητής Πίνδαρος: «Την θαυμαστήν οδόν την άγουσαν εις τας πανηγύρεις των Υπερβορείων ούτε πεζός, ούτε δια πλοίων ερχόμενος θα δυνηθείς να εύρεις...» Ο δρόμος λοιπόν που οδηγεί στους Υπερβορείους δεν υφίσταται ούτε δια ξηράς, ούτε δια θαλάσσης. Επομένως οι Υπερβόρειοι ανήκουν σε χώρους κοσμικούς. 

Εν συνεχεία ο Πίνδαρος μας γνωστοποιεί τα αίτια της Αιώνιας Ευτυχίας των Υπερβορείων αναφέροντας ότι αν και είναι άνθρωποι εντούτοις δεν προσβάλλονται ποτέ από νοσήματα, ούτε μάλιστα υπόκεινται στη διαδικασία της γήρανσης των κυττάρων τους και κατά συνεπείαν είναι αθάνατοι!! Αναφέρει σχετικά: «Ούτε ασθένειαι ούτε το απάισιον γήρας προσβάλλουν την ιερά ταύτην γενεάν, χωρίς δε πόνον και μακράν των μαχών ζουν... Εις των ευτυχών τούτων ανθρώπων το έθνος ήλθε άλλοτε της Δανάης ο υιός (ο Περσέας)». Ο Πλάτωνας εξηγεί την αθανασία των Ολύμπιων προπατόρων μας όταν αναφέρει πως η διατήρηση της συνοχή τους οφείλεται στο γεγονός πως η συγκόλληση των τεσσάρων στοιχείων του Σύμπαντος (Γη, Ύδωρ, Πυρ, Αήρ), που αποτελούν την προαναφερθείσα συνοχή τους, έγινε με Δεσμούς Άλυτους (ότι κι αν σημαίνει αυτό).
 «Υπάρχει μια φυλή ανθρώπων, μια φυλή θεών. Έχουν και οι δύο πνοή ζωής από μία μόνο μητέρα. Χωριστές όμως δυνάμεις μας κρατάνε μοιρασμένους και η μία είναι το τίποτε, ενώ η άλλη έχει τον ορειχάλκινο ουρανό για σίγουρη ακρόπολη. Και όμως έχουμε κάποια ομοιότητα σε μεγάλη ευφυία και δύναμη, με τους αθάνατους, κι ας μην ξέρουμε τι θα μας φέρει η μέρα...»
 Στην περίπτωση που μελετάμε και σύμφωνα με την Ελληνική παράδοση, ο σύνδεσμος δεν είναι άλλος από τον θεό Απόλλωνα. Αξίζει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία από την μυθολογία μας που συνδέει τον Απόλλωνα με τους Υπερβορείους πριν ακόμα τη γέννησή του. Κατά την παράδοση η μητέρα του θεού, η Λητώ, γεννήθηκε στη χώρα των Υπερβορείων γεγονός που αμέσως την κατατάσσει στο αυτό έθνος. Όταν πλησίαζε η ώρα της γέννησης του θεού του Φωτός, η Υπερβόρεια Λητώ μετέβη στη Δήλο συνοδευόμενη από τις δύο Υπερβόρειες παρθένες Άργη και Ώπιδα.

Ο θεός Απόλλωνας είναι γνωστός για την ασύγκριτη ευστοχία του στη τοξοβολία τα βέλη του δεν αστοχούν ποτέ. Αυτή του την ικανότητα χρησιμοποίησε για να εκδικηθεί τους Κύκλωπες τους οποίους θεώρησε ως υπαίτιους για το θάνατο του υιού του Ασκληπιού. Με μεγάλη επιδεξιότητα στόχευσε με το τόξο του και με ένα και μοναδικό βέλος σκότωσε όλους τους Κύκλωπες.
Μετά από το φονικό, το βέλος πέταξε μόνο του και κρύφθηκε στο ναό του Απόλλωνος στη χώρα των Υπερβορείων. Αυτό το ιπτάμενο βέλος χάρισε ο θεός στον Υπερβόρειο ιερέα Άβαρι πάνω στο οποίο μεταφέρθηκε για το ταξίδι του από την Υπερβορεία στην Δήλο. Ο Άβαρις επισκέφθηκε τον πλανήτη μας στην εποχή του Πυθαγόρα, με τον οποίο είχε και επαφή και σε αυτό το γεγονός εντοπίζεται η καταγωγή του Πυθαγόρα, αλλά και του δασκάλου του Φερεκύδη, στους Υπερβόρειους.

Η σχέση άλλωστε του Πυθαγόρα με τον Υπερβόρειο Απόλλωνα διαφαίνεται όταν ο Άβαρις συνάντησε τον Πυθαγόρα και τον «νόμισε» για τον ίδιο τον θεό «...για τον θεό του οποίου ήταν ιερέας..» αναφέρει σχετικά ο Ιάμβλιχος, στα κείμενα του οποίου μπορούμε επίσης να διαβάσουμε: «Αυτοί λοιπόν θεωρούν ότι αυτή είναι η πίστη των δικών τους αντιλήψεων, γιατί ο πρώτος που διακήρυξε αυτά δεν ήταν κανείς τυχαίος, αλλά ο θεός, και ένα από τα “Ακούσματα είναι αυτό: ποιος είσαι Πυθαγόρα”. Επειδή ισχυρίζονται πως ήταν ο Απόλλωνας ο Υπερβόρειος. Αποδείξεις δε αυτού είναι ότι σε αγώνα αφού σηκώθηκε, έδειξε το μηρό του χρυσό και τον Άβαρι τον Υπερβόρειο φιλοξενούσε και πήρε από αυτόν ένα ακόντιο (βέλος) με το οποίο αυτός ταξίδευε μέσα στον αιθέρα». Και αλλού: «(Ο Άβαρις) χάρισε στον Πυθαγόρα ένα βέλος το οποίο κρατούσε όταν βγήκε από το ιερό. Αυτό θα ήταν χρήσιμο σε αυτόν για όσες δυσκολίες θα συνέβαιναν κατά την τόσο μεγάλη περιπλάνηση. Πάνω σε αυτό λοιπόν ιππεύοντας θα μπορούσε να διαβεί τα αδιάβατα». Επίσης: «Αιθεροβάτης είναι το επίθετο του Άβαρι, γιατί σε αυτόν δωρήθηκε ακόντιο (βέλος) από τον Υπερβόρειο Απόλλωνα και μεταφερόμενος πάνω σε αυτό... διάβαινε τα αδιάβατα, βαδίζοντας, κατά κάποιον τρόπο, στον αέρα, πράγμα το οποίο υπέθεσαν μερικοί ότι είχε κάνει και ο Πυθαγόρας». Το φονικό-ιπτάμενο βέλος είναι φυσικά, όπως και το ιπτάμενο άρμα του Απόλλωνα που σέρνουν Κύκνοι, έχοντας την δυνατότητα διαστρικών ταξιδιών. (THE ARYAN KRIYA)

Κατά την επίσκεψη του Ήρωα Περσέα στις περιοχές των Υπερβορείων από τους οποίους έλαβε βοήθεια στην επικείμενη σύγκρουση του με την Μέδουσα, οι Υπερβόρειοι του προσφέρανε το «σπαθί» που θα προοριζόταν για τον αποκεφαλισμό του φοβερού τέρατος, καθώς επίσης και την περικεφαλαία που θα τον έκανε κατά βούληση αόρατο. Φύλακας Άγγελος του Περσέα αναλαμβάνει η θεά Αθηνά η οποία και αρχικά τον βοηθάει να μεταβεί στους Υπερβόρειους, όπως μας πληροφορεί ο Πίνδαρος: «...Εις των ευτυχών τούτον ανθρώπων το έθνος ήλθεν άλλοτε της Δανάης ο υιός (ο Περσεύς) με τόλμην και θάρρος υπό την οδηγίαν της Αθηνάς»

«Ένα πράγμα είναι βέβαιο: ο κόσμος μας αντιμετωπίζει μια μεγάλη επανάσταση. Το μόνο ερώτημα είναι αν το αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκό για την Άρια μερίδα της ανθρωπότητας ή αν ο αιώνιος Εβραίος θα ωφεληθεί από αυτό.» – 1924 Mein Kampf (ο Αγών μου)

"Θεέ μου, δώσε μας τη δύναμη που θα μπορέσει να διατηρήσει την ελευθερία μας για τα παιδιά των παιδιών μας, όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για άλλους λαούς της Ευρώπης, γι 'αυτό διεξάγουμε τούτον το πόλεμο, αυτή τη φορά, όχι μόνο για τον γερμανικό λαό μας, είναι ένας πόλεμος για όλη την Ευρώπη και μαζί με αυτήν, μακροπρόθεσμα, για όλη την ανθρωπότητα. " - Αδόλφος Χίτλερ 1942

Tο Τρίτο Ράιχ εξαλείφθει, όπως και η πρώην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επίσης, είχε εξαλειφθεί, και ό, τι απέμεινε είναι ο Ιουδαϊσμός, σε όλο τον κόσμο, ο κόσμος έχει μετατραπεί σε μια παράξενη εταιρεία, έτσι και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, η φυσική εξέλιξη απέτυχε, απέτυχε η μοίρα ... ο Θεός απέτυχε! Και ο Εβραίος ο ίδιος αποκάλυψε σε πλήρως την αποκρουστική φρικαλεότητα του.

Ο Αδόλφο Είπε, «Όποιος νομίζει ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι μόνο ένα πολιτικό κίνημα δεν καταλαβαίνει τίποτα

Ο εθνικοσοσιαλισμός είχε πάντα μια εσωτερική ίδρυση. Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 και κατά τη διάρκεια των ετών του πολέμου δεν ήταν δυνατό ή βολικό το γεγονός και το θέμα αυτό να γίνει ευρέως γνωστό. Ωστόσο, μετά τον πόλεμο και την εμφανή απώλεια του, δεν υπήρχε άλλος τρόπος για εθνικοσοσιαλισμό από την εσωτερική ανάπτυξη. 

Εσωτερικός εθνικοσοσιαλισμός διακατέχεται από το αρχέτυπο του συλλογικού ασυνείδητου, που οι Έλληνες συνήθιζαν να αποκαλούν οι Θεοί - μεταξύ των οποίων, ο Απόλλωνας, ο οποίος πραγματικά είναι ο Βόταν για τους Γερμανούς, και Βισνού ή Σίβα για τους Ινδουιστές - προς την ανάπτυξη των ατομικών και συλλογικών ψυχών των πραγματικών Εθνικοσοσιαλιστών πολεμιστών. Αυτό σημαίνει μια νέα / παλιά θρησκεία, με όλες τις τελετουργίες και τους μύθους που είναι απαραίτητα για να ανακαλύψει, ή να ξαναβρεί ο Εθνικοσοσιαλιστής άνθρωπος. 

Κεντρικό δράμα είναι η εμφάνιση σε αυτή τη γη του Προσώπου του Αδόλφου Χίτλερ, του τελευταίου ΑΒΑΤΑΡ Ενάντια στο Χρόνο, ο οποίος ήρθε να παράγει αυτή την τεράστια καταιγίδα, ή καταστροφή, με σκοπό να αφυπνίσει όλους εκείνους που έχουν κοιμηθεί, και να αρχίσει η νέα εποχή, η οποία θα έρθει μετά τον κατακλυσμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αρχίσει να μετρούμε τα χρόνια αυτής της αρχής της Νέας Εποχής με την γέννηση του Χίτλερ.

"Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τίποτα πραγματικά μεγάλο σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει ποτέ επιτευχθεί μέσω συμμαχιών, αλλά ότι οι επιτυχίες πάντα οφείλονται στο θρίαμβο του ατόμου. Επιτυχίες που επιτυγχάνονται μέσω συμμαχιών, λόγω της ίδιας της φύσης της πηγής τους, μεταφέρουν τα μικρόβια της μελλοντικής διάλυσης σε αυτά από την αρχή, τόσο πολύ έτσι ώστε να έχει ήδη καταπέσει ό, τι έχει επιτευχθεί. Οι μεγάλες επαναστάσεις που έλαβαν χώρα στην ανθρώπινη σκέψη και έχουν αληθώς μετέτρεψει την όψη του κόσμου θα ήταν αδιανόητο και αδύνατο να πραγματοποιηθούν παρά μόνο μέσα από τιτάνιους αγώνες που διεξάγονται μεταξύ σε ατομικές φύσεις, αλλά ποτέ ως επιχείρηση των συνασπισμών. Και, πάνω από όλα τα πράγματα, Χώρα του Λαικού Εθνικισμού δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήθει από την επιθυμία για συμβιβασμό, τα οποία είναι συνυφασμένα με την πατριωτική συμμαχία… αλλά μόνο από τη σιδερένια θέληση ενός ενιαίου κινήματος που έχει έρθει με επιτυχία μέσα απο αγώνα με όλους τους άλλους. "- Ο Αγών μου

Οι Πατριωτικοί συνασπισμοί των Λευκών Προδοτών, βαδίζοντας προς το ρυθμό των εβραϊκών πιεστηρίων, και τα υπόλοιπα χρώματα του όχλου μαζί πίσω τους, μετέφεραν μαζί τους τα μικρόβια της δικής τους μέλλοντικής αποσύνθεσης. Δεν κατανοούν ότι το κράτος του κάθε λαού είναι απόλυτα εξαρτημένο από τη βούληση του Ηγέτη, ότι κανένας αγώνας των ανθρώπων δεν μπορεί να υπάρχει για μεγάλη διάρκεια χωρίς τη δύναμη και την αποφασιστικότητα ενός ηγέτη που είναι αφιερωμένος με σώμα και ψυχή στο λαό του, κάθε συνασπισμός που σχηματίζεται από την εθνικιστική συμμαχία είναι καταδικασμένος να αποτύχει, και έχει αποτύχει, και δεν μπορεί ποτέ να πετύχει σε οποιαδήποτε στιγμή, ποτέ. Και ο εικοστός αιώνας είναι η απόδειξη για αυτό.

«Είμαστε οι πολεμιστές του πιο ιερού πολέμου από όλους τους πολέμους, ένος μυθικού, αιώνιου, κοσμικού πολέμου. Επειδή υπάρχει ένας μύθος για να υπερασπιστούμε, για τον οποίον να πολεμήσουμε και να πεθάνουμε, μέσα και έξω."
"Και πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ με τον όρο Amor, σε αυτή την μύηση που αφορά την λέξη Amor (αγάπη), ακριβώς. Η λέξη Amor αποσυντίθεται σε ένα Α και mor.  Α είναι «χωρίς» και mor είναι "θάνατος". Amor είναι, επομένως, χωρίς θανάτο. Έτσι μπορώ να γράψω Amor. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν μυηθούμε σε αυτό τον εσωτερισμό και επιτεύξουμε το μέγιστο επιπέδο έχουμε θριαμβεύσει επί του θανάτου, απαθανατίσει και γινόμαστε αιώνιοι ". Μιγκέλ Σερρανό


<<Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, η εθνική κυβέρνηση λαμβάνει υπ' όψιν την υψηλότερη αποστολή της που είναι η εξασφάλιση του δικαιώματος να επιζήσει το έθνος μας και η αποκατάσταση της ελευθερίας του. Η αποφασιστικότητά μας να φέρουμε σε πέρας την χαοτική κατάσταση στη Γερμανία, θα βοηθήσει την αποκατάσταση της κοινότητας των εθνών και θα φέρει μια κατάσταση ίσης αξίας προς τους άλλους, και, πάνω απ 'όλα μια κατάσταση όπου το κάθε κράτος να έχει τα ίδια δικαιώματα. Συνειδητοποιούμε πλήρως τη σημασία του καθήκοντός μας να χρησιμοποιήσουμε αυτό το έθνος των ίσων δικαιωμάτων, ως εργαλείο για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της ειρήνης που σήμερα ο κόσμος απαιτεί κάτι περισσότερο από ό, τι ακόμη και πριν ... Ευχόμεθα στην καλή θέληση των άλλων να βοηθήσουν στην εκπλήρωση αυτής της ένθερμης επιθυμίας για την ευημερία της Ευρώπης και, και βεβαίως ολόκληρου του κόσμου>>. - Αδόλφος Χίτλερ

Ο Φύρερ(=Ηγέτης), μας έχει πει ότι, η Άρια θεότητα έρχεται σε μας δύο φορές, πρώτα ως η Άρια Πάσχων και Λυτρωτής έρχεται σε ταπεινότητα και ταπείνωση, και μετά έρχεται ως η Άρια Νικηφόρος και μαχητής στην εξουσία και την δόξα.
- Miguel Serrano

=========

“But I am not of this time, nor of this world, nor of this day. I come from another star. I come from the Morning Star. I care not to lose it all, even my life. Besides, the motto on my blazon is ‘My honour is called loyalty’. Yes, loyalty to the ideals, to the dreams, to the glories of the night of the past, to the ghosts of the vanished comrades, to all that which is lost in the projected light of the martyred Earth, to the nostalgia of a Golden Age, when the heroes still lived among us, when the Gods spoke to us. Because I am one of those who spoke with the Gods…”


In Greek mythology the Hyperboreans (Ancient Greek: Ὑπερβόρε(ι)οι were mythical people who lived "beyond the North Wind". The Greek Boreas, the god of the North Wind (one of the Anemoi, or "Winds").

This land was supposed to be perfect, with the sun shining twenty-four hours a day, which to modern ears suggests a possible location within the Arctic Circle. However, it is also possible that Hyperborea had no real physical location at all, for according to the classical Greek poet Pindar,

neither by ship nor on foot would you find
the marvellous road to the assembly of the Hyperboreans.
Pindar also described the otherworldly perfection of the Hyperboreans:

Never the Muse is absent
from their ways: lyres clash and flutes cry
and everywhere maiden choruses whirling.
Neither disease nor bitter old age is mixed
in their sacred blood; far from labor and battle they live.
Early sources


The Greek lyric poet Alcaeus (600 BC) sang of the actual or mystical journey of Apollo to the land of the Hyperboreans:

O King Apollo, son of great Zeus, whom thy father did furnish forth at thy birth with golden headband and lyre of shell, and giving thee moreover a swan-drawn chariot to drive, would have thee go to Delphi… But nevertheless, once mounted, thou badest thy swans fly to the land of the Hyperboreans.

The wearing of a star-embroidered robe by the King and ‘Ruler of the World’ — the heavenly sphere serving as a symbol of the earthly one — is a custom that can be traced to the Hyperboreans. Embroidered in gold on blue silk were the figures of the sun, moon and stars. Such robes were worn by the kings of Ancient Rome and Julius Ceasar, as well as Augustus and the Roman Emperors.


Earthenware statuettes found in a grave in Yugoslavia show the ‘Hyperborean Apollo’ in a chariot drawn by swans. The god wears, on his neck and breast, yellow figures of the sun and stars; on his head is a rayed crown with a headband that has a zigzag pattern. His robe, which reaches to the ground, is dark blue with yellow designs.

Among the many important aspects of Esoteric Hyperborean Aryans are the Ancient Folk Theology of the Aryan Race, Indo-European Panentheism, Hellenic Pantheon, Indo Pantheon, Nordic Pantheon and our Ancient Folk Philosophy.
The most fully developed theory of this kind, and probably the oldest one, is the Hindu doctrine of the Four Yugas. The four ages in this system are the Krita or Satya Yuga (four units), Treta Yuga (three), Dvapara Yuga (two), and Kali Yuga (one), the whole tenfold period making up one Mayayuga. The Kritayuga corresponds to the Golden Age, the Kali Yuga to the current period of time.

Every description of the Golden Age period relates how the ‘gods’ walked with men in a perfect and harmonious environment balanced between the terrestrial and celestial. Humanity suffered no sickness and no aging in this timeless paradise. After the Fall, man ‘fell’ into Time and suffering, forfeiting the gift of immortality.
The history of humankind is a constant struggle between two very polarized sides: 
The Aryan race worship the Hyperborean Gods of the loyal Siddhas followers of the path of spiritual liberation, oriented to Elysian Fields and the lackeys the Semitic Fraternity worship another group of Gods of the treacherous Siddhas
To describe this metaphysical and eternal war (reflected also in the epic Mahabharata; Kauravas and. Pandavas), we can mention, for instance: On one side the Ancient ideologues, the Aryan warriors (kshatriyas), conquerors and civilizers, many Greek philosophers, the Spartans, the creators of India´s chaste system, the builders of the Hellenic Empire of Great Alexander or later Roman Empire where adherents of the “loyal Siddhas” in Antiquity. 

While the Phoenicians or Hebrews among others, which practised a mercantilist utilitarian system of commerce, where the most important was materialistic profit; where their ideological, spiritual and political antagonists, which had the (very long term) goal of imposing one day a world-government controlled by a small number of plutocratic “chosen ones”: the “Synarchy”.
The Semitic Demiurge Judaeo - Christian - Islamic Vision for the afterlife is obviously materialistic and contractual: If you follow the orders of “God” you will be rewarded and go to “Heaven”; if you do not, you will be punished with “Hell”
The final goal of this ideology geopolitically represented by thalassocracy (a very long term one), for which the Sinarchy has been secretly (and today even openly!) working during many centuries, is to establish a "One World Government"; the so-called "New World Order". The ideologues of the NWO preach that we are all "equal" (to suppress the differences that enrich us, and to be able to manipulate us better), and have invented the so-called "democracy" and "human rights". And in the name of this "human rights", and in the name of "freedom", they constantly wage wars against precisely this nations (oh, coincidence!) that want to preserve their political, cultural and economical autonomy, that do not want to give up their sovereignty and do not surrender to the architects of the dystopic orwellian nightmare called "globalization". This mammonistic process that started already with the Phoenicians and the Cartaginese (merchants and pirates) in Antiquity, used also British and French imperialism and colonialism as a vehicle; and today is obviously represented by USA´s unipolar role and international Zionism.

Therefore, we can see that there is an obvious parallelism between the globalist idea of "One world government" and the demiurgic one of "One and only god". (This is the “god” in whom the dollar note “trusts”) The architects and ideologues of the NWO (the Sinarchy; that is, the worshippers of the Demiurge) constantly tell us that there is no other possible way of government than the "democratic", "western" one. This is the only that can bring us "freedom" and sicure our "human rights". It may have some defects, they recognize sometimes, but it´s definitely the best one, if not the only one, and sooner or later all the remaining "dictatorships" (that is, the countries that still resist the globalist process) will fall, and a world republic (a dream of Marxists as well as liberals; communism and capitalism being two sides of the same “coin” -  money is internationalist) will be established. What they "forget" to tell us, however, is who will rule this "global paradise" and how. It will be a worldwide tyranny by a plutocratic "elite", where a very small number of people would have absolute power and the rest of us would be slaves... many without even knowing it (like the prisoners in Plato´s cave), because most of the controlled-enslaved ones will believe they live "in democracy"... living actually in the "hell on earth".

This has been and is, as mentioned above, a very long-term process (that accelerates and intensifies with the advance of the Kali Yuga). It is like the famous tale of the cooked frog. If you put her in a pan with boiling water, she will immediately jump out and save herself, but if you put her in the pan when the water is just lukewarm and you gradually increase the heat, she will be slowly cooked before she notices, and explode. Exactly the same has happened to us; they have brainwashed us little by little with the deceptive and subversive dogmas of the modern world. We have been educated to be slaves inside of the demiurgic matrix, and most modern people (particularly westerners) are even "happy slaves".


The Hyperborean Aryans Demiurge wanted to create a superior being more intelligent than the other animals and that will be therefore able to organize and put order into his creation. But he failed many times to do this, because of his own imperfections. So, Demiurge developed a treacherous stratagem to bring to Earth (to his dense, material creation) the spirits of the perfect ones, the Gods or siddhas, from the heavenly kingdom, and enchain them to the hominid animalistic creatures, so this creatures could finally evolve to put order in Demiurge's creation and worship. So, the “Origin” is the “heavenly kingdom”, "Hyperborea", the spiritual divine nature in the human being, what makes us different from beasts.

The followers of Aryans Pantheistic Gods, the spiritual strugglers, want to experience the opposite, which means complete separation and independence from the demonic and corrupted creation and subsequently, the “Return to the Orígin” of Hyperborean. Searchers for the Know thyself (the complete liberation from “the matrix”) in this ending tract of the Kali Yuga, are only very few and closed esoteric societies or individuals; like the kaulikas of India, a tantric tradition that follows the vama-marga or left-hand-path (described by J. Evola, Yogananda, F.Nietzsche, Hermann Hesse, Carl Jung and others)
Let us look one another in the face. We are Hyperboreans—we know well
enough how much out of the way we live. ‘Neither by land nor by water wilt
thou find the way to the Hyperboreans’: Pindar already knew that of us. Beyond the North, beyond the ice, beyond death—our life, our happiness... We have discovered happiness, we know the way, we have found the exit out of whole millennia of labyrinth.

Nietzsche’s allusion is to that blissful race of people, described by Pindar, who dwell beyond the north wind (the Boreas) in a land of warmth and plenty. The Hyperboreans are free from sickness and death. They worship Apollo, who delights “in their perpetual feasts and hymns.”

The Muse is always with them, and they are free from the tyranny of Nemesis.

We too are Hyperboreans, Nietzsche suggests, in that we seek a way out
of the labyrinth of metaphysics, a philosophical happiness beyond what Nietzsche famously called “European nihilism.”

“One thing is certain: our world is facing a great revolution. The only question is whether the outcome will be propitious for the Aryan portion of mankind or whether the everlasting Jew will profit by it.” – 1924 Mein Kampf

”Lord God, give us strength that we may retain our liberty for our children’s children, not only for ourselves but also for other peoples of Europe, for this is a war which we all wage, this time, not for our German people alone, it is a war for all Europe and with it, in the long run, for all of mankind.” Adolf Hitler 1942

Τhe Third Reich along with the former Roman Empire also was obliterated, and what was left was Judaism, worldwide, the world was turned into a corporate bizarre, and so and so forth. Therefore natural evolution failed, destiny failed…God failed! And the Jew revealed himself in his full revolting hiediousness.

Adolf said, ‘Whoever thinks that National Socialism is only a political movement does not understand anything.’

National Socialism always had an esoteric foundation. At the end of the 1930’s and during the war years it was not possible or convenient that this theme be widely known. However, after the war and its apparent loss, there was no other way for National Socialism than the esoteric development. 

For me, Esoteric National Socialism is being possessed by the Archetype of the collective unconscious, which the Greeks used to call Gods — among them, Apollo, which really is Wotan for the Germans, and Vishnu or Shiva for the Hindus — and its development in the individual and collective souls of the actual National Socialism warriors. That means a new/old religion, with all of its rituals and myths which are necessary to discover, or rediscover. 

Its central Drama is the apparition on this earth of the Person Adolf Hitler, the last Avatar Against Time, who came to produce this enormous storm, or catastrophe, in order to awaken all those who are asleep, and to commence the New Age, which will come after the Deluge. That is the reason why we have started to count the years of this New Age beginning with the birth of Hitler.

“It must never be forgotten that nothing really great in this world has ever been achieved through coalitions, but that such achievements have always been due to the triumph of the individual. Successes achieved through coalitions, owing to the very nature of their source, carry the germs of future disintergration in them from the very start; so much so that they have already forfeited what has been achieved. The great revolutions which have taken place in human thought and have veritably transformed the aspect of the world would have been inconceivable and impossible to carry out except through titanic struggles waged between individual natures, but never as the enterprise of coalitions. And, above all things, the People’s State will never be created by the desire for compromise inherent in patriotic coalition, but only by the iron will of a single movement which has successfully come through in the struggle with all the others.”   –  Mein Kampf


The Patriotic Coalitions of the White Traitors, marching to the beat of the Jewish printing presses, and the rest of the coloured rabble following along behind, carried with them the germs of their own future disintegration. They did not comprehend that the State of any people is totally reliant on the Will of the Leader, that no race of people can exist for any duration without the strength and determination of a Leader who is dedicated body and soul to his people, any Coalition formed merely out of nationalistic coalition is doomed to fail, and has failed, and can never succeed at any time, ever. And the Twentieth Century is Testament to this.

"We are warriors from the most holy of wars, from a mythical, eternal, cosmic war. Because there is a myth to be defended, for which to fight and die, inside and out."

“Again we must start here with the term amor, in this initiation concerning Amor (love), precisely. The word Amor is decomposed into a and mor. A is “without” and mor is “death.” Amor is therefore without-death. So I can write AMor. Which means when we are initiated into this esotericism and reach its maximum stages we have triumphed over death, immortalized and been made eternal.” - Miguel Serrano


<<As regards foreign policy, the National Government consider their highest mission to be the securing of the right to live and the restoration of freedom to our nation. Their determination to bring to an end the chaotic state of affairs in Germany will assist in restoring to the community of nations a state of equal value to the others, and, above all a state which has the same rights. They fully realize the importance of their duty to use this nation of equal rights as an instrument for securing and maintaining that peace which the world today requires more than even before… May the good will of others assist in the fulfillment of this earnest wish for the welfare of Europe and, and indeed the whole world>>. - Adolf Hitler

The Führer has told us that the Aryan God comes to us twice, first as the Aryan Sufferer and Redeemer come in humility and humiliation, and then as the Aryan Victor and Fighter come in power and glory.


Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Η επιστήμη της άμυνας / Science of defence

~Greek Text~ scroll down for English

Αν Θέλεις να Είσαι Νικητής 
Πρώτα Κατάκτησε τον Εσωτερικό Κόσμο

ΣΟΥΑΜΙ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ 
Στρατιωτικό Κέντρο Γκυάν Μαντίρ, Σάγκαρ, Μάρτιος 1979

Σήμερα σ’ αυτή την αρένα της μάχης ένας στρατιώτης απευθύνεται σε ένα άλλο. Είσαι στρατιώτης, το ίδιο κι εγώ. Υπάρχουν δύο είδη πολέμων, στους οποίους πρέπει να αγωνιστεί ο άνθρωπος, ο ένας διεξάγεται στο πεδίο μάχης της ζωής και ο άλλος γίνεται μέσα του. Ο πρώτος διεξάγεται εναντίον εξωτερικών εχθρών και ο δεύτερος εναντίον εσωτερικών εχθρών. Οι στρατιώτες είναι εκπαιδευμένοι για την εξωτερική μάχη, ενώ εγώ εκπαιδεύω ανθρώπους για την εσωτερική μάχη. 
Αν δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τους εξωτερικούς εχθρούς μας, θα επωφεληθούν από την αδυναμία μας και θα χάσουμε την ανεξαρτησία μας. Όλοι το συνειδητοποιούμε αυτό. 
Παρόμοια, όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να κυριαρχήσουμε στους εσωτερικούς εχθρούς μας, πρόκειται να μας κάνουν υπηρέτες τους και να φέρουν πολλή ανισορροπία και δυσαρμονία.

Η επιστήμη της άμυνας

Σήμερα, σε κάθε γωνιά του κόσμου, το ανθρώπινο γένος βασανίζεται. Το κάθε άτομο νιώθει φυλακισμένο μέσα του, νικημένο, εμβρόντητο, καταπιεσμένο και σε σύγχυση. Θέλει να απελευθερωθεί από τους περιορισμούς του, αλλά δεν μπορεί. Έχει χάσει την μάχη πριν ακόμη βρεθεί στην οχλοβοή του μετώπου.

Η επιστήμη της Γιόγκα ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αυτοσυντριβή. Είναι μία εξαιρετικά ανεπτυγμένη επιστήμη άμυνας, που περιέχει μία μεγάλη ποικιλία όπλων, που δεν έχουν όρια στην ακτίνα δράσης και την χρήση τους.

Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να αναπνεύσει ποτέ τον αέρα της αληθινής ελευθερίας, αν δεν καταφέρει να απελευθερωθεί από τα εσωτερικά δεσμά του. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι οι δικοί μας περιορισμοί. Στην παλιά φιλολογία, αυτοί οι περιορισμοί αναφέρονταν σαν δυνάμεις του κακού, διάβολοι και δαιμόνια.

Εξαγνίζοντας τον εαυτό μας με την Γιόγκα, γινόμαστε σαν το στρατηγό, που ελέγχει και κατευθύνει τις δυνάμεις του. Μπορούμε κι εμείς να διατάξουμε την δύναμη της θέλησής μας να ξεπεράσει τους περιορισμούς μας. Έχουμε ορισμένες έμφυτες δυνάμεις: αντοχή, σταθερότητα, ισορροπία, συγκέντρωση και αυτοπειθαρχία. Μοιάζουν με τους διοικητές ενός στρατού. Όταν γνωρίζουμε πώς να χειριστούμε αυτές τις εσωτερικές δυνάμεις, τότε μπορούμε να τις κινητοποιήσουμε και να τις συντονίσουμε, για να πετύχουμε τους ποθητούς στόχους. Αυτό στην ουσία είναι η αληθινή νίκη του ανθρώπου πάνω στον εαυτό του. Για να αγωνιστούμε κατά των εξωτερικών δυνάμεων, πρέπει πρώτα ν αναπτύξουμε την ικανότητα να κατακτήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Τα οχυρωματικά έργα θα πρέπει να είναι ισχυρά και στα δύο μέτωπα.

Η σημασία της πειθαρχίας

Η πειθαρχία είναι το μονοπάτι της Γιόγκα και η σπονδυλική στήλη του στρατού. Η πειθαρχία είναι δύο ειδών: οργανωτική και προσωπική. Η προσωπική πειθαρχία είναι ουσιώδης για την πνευματική πρόοδο της κοινωνίας και του έθνους.

Η χώρα, που έχει στρατό πειθαρχημένο δεν φοβάται τίποτα. Παρόμοια, το άτομο, που έχει πειθαρχήσει τις αισθήσεις του, έχει εγγυημένη την επιτυχία. Πώς μπορεί να φτάσει κανείς στον προορισμό του, όταν τα άλογα του άρματός του δεν έχουν χαλινάρια και ο αρματηλάτης είναι ανήσυχος; Ένας άγρυπνος αρματηλάτης, που γνωρίζει ξεκάθαρα τον προορισμό του και είναι ικανός να διατάξει και να κατευθύνει τις αισθήσεις του, είναι προορισμένος να φτάσει στον στόχο του.

Γι αυτό ανέφερα εδώ, ότι ο ένας στρατιώτης απευθύνεται στον άλλο. Ο αληθινός στόχος βρίσκεται μέσα στον καθένα. Αυτό που σας ανέφερα είναι το μονοπάτι, που οδηγεί εκεί. Αυτή η εσωτερική ζωή είναι πιο πραγματική από την εξωτερική ζωή, που είναι παροδική, εμπειρική, υποκείμενη στο χρόνο, το χώρο και την αντικειμενικότητα. Αυτός, που έχει κατανοήσει και βιώσει την εσωτερική ζωή μπορεί να αντιμετωπίσει την εξωτερική ζωή με αταραξία και ευκολία. Για να μας δώσουν την δυνατότητα να βιώσουμε την εσωτερική ζωή, χωρίς να αποκοπούμε από την εξωτερική ζωή, οι αρχαίοι δημιούργησαν τις πρακτικές της Γιόγκα.

Με την τακτική εξάσκηση στη Γιόγκα μπορούμε να πετύχουμε και να αποκτήσουμε έλεγχο στο σώμα και το νου μας. Είναι πολύ απλό και ξεκάθαρο. Το μονοπάτι της Γιόγκα πρέπει να κατανοηθεί και να ενσωματωθεί στη ζωή μας. Μερικές Ασάνες , Πραναγιάμα και τεχνικές διαλογισμού για την ανάπτυξη της συγκέντρωσης του νου, αποτελούν το καθημερινό πρόγραμμα.

Οι Ασάνες δεν είναι απλές γυμναστικές ασκήσεις ή τεχνικές ανάπτυξης μυών. Η Πραναγιάμα δεν είναι άσκηση αναπνοής και ο διαλογισμός δεν είναι «φυγή». Ασάνα σημαίνει στάση, στην οποία μπορείτε να παραμείνετε σταθεροί και άνετοι σωματικά και νοητικά. Οι Ασάνες και η Πραναγιάμα είναι μία σπουδαία προετοιμασία για την συγκέντρωση και τον διαλογισμό.

Συγκέντρωση και νοητική σταθερότητα

Η νοητική μας δύναμη αυξάνει, όταν αναπτύσσουμε τη συγκέντρωση. Ένα κομμάτι χαρτί δεν καίγεται αν το κρατήσουμε στον ήλιο, όταν όμως οι ακτίνες του ήλιου συγκεντρωθούν με ένα συγκλίνοντα φακό, η ένταση της θερμότητας στο εστιακό σημείο κάνει δυνατή την ανάφλεξη του χαρτιού. Παρόμοια, όταν οι νοητικές μας ενέργειες δεν διοχετεύονται στην κατάλληλη κατεύθυνση, διασκορπίζονται πολύ γρήγορα και ο νους εξασθενίζει. Ένας ταλαντευόμενος, ασταθής, ανήσυχος νους έχει τάση για κάθε είδους παραισθήσεις, φοβίες και συμπλέγματα.

Ένας ταλαντευόμενος νους είναι ένας άρρωστος νους. Όταν σταθεροποιούμε το νου σε ένα εσωτερικό σημείο, όπως το Τζυότι ή το Μπίντου, αυτό, που προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε είναι να ελέγξουμε τις ταλαντεύσεις και τις διακυμάνσεις. Χρειάζεται να στερεώσουμε το νου σ’ αυτό το εσωτερικό σημείο, ώστε η συνειδητότητα να περιστρέφεται γύρω του. Μετά από αρκετή εξάσκηση στο διαλογισμό ο νους συγκεντρώνεται και σταθεροποιείται στο δεδομένο σημείο.

Όταν επιτευχθεί η συγκέντρωση, οι νοητικές ενέργειες διατηρούνται. Δεν υπάρχει ένταση ή διάσπαση και αποκτιέται ειρήνη και εσωτερική δύναμη. Όταν ο νους είναι ελεύθερος από διασπάσεις, οι ανώτερες διαισθητικές ικανότητες αποκαλύπτονται κι αρχίζουν να καθοδηγούν το άτομο. Η αυτοπεποίθηση αυξάνει, οι φανταστικοί φόβοι εξαφανίζονται και μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της ζωής. Αυτό είναι Γιόγκα.

Η Γιόγκα κάνει το νου δυνατό και ικανό να αντέχει τον πόνο και τη δυστυχία. Μετά από τακτική εξάσκηση στη Γιόγκα, η ισορροπία και η ζωτικότητα γίνονται η κανονική κατάσταση στο νου. Με σταθερότητα στο νου του, ο άνθρωπος μπορεί και ακτινοβολεί δύναμη και αυτοπεποίθηση. Όταν ο νους είναι διασκορπισμένος, γίνεται αδύναμος, εμποδίζοντας έτσι την πρόοδό του.

Η αποτελεσματικότητα του νου είναι το ίδιο ουσιώδης, όσο κι η αποτελεσματικότητα του σώματος. 

Οι ασκήσεις και τα γυμνάσια, που χωρίς αμφιβολία κάνουν όλοι οι στρατιώτες, είναι καλά για το σώμα, αυτό όμως δεν αρκεί. Ένα δυνατό σώμα με ένα αδύναμο νου δεν μπορεί να χρησιμεύσει. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται μέσα στο νου. Μόνο με αυτή τη δύναμη του νου θα μπορέσετε να πετύχετε κάτι αξιόλογο στην πολιτική ζωή σας.

Για να πετύχετε αυτή τη νοητική σταθερότητα, αφιερώστε κάθε πρωί δέκα λεπτά για διαλογισμό. Αποφασίστε πού να προσηλώσετε το νου σας. Αν θέλετε να τον προσηλώσετε σε μία φλόγα κεριού, τότε να έχετε επίγνωση μόνο αυτού και όχι άλλου. Όταν ο νους συγκεντρωθεί και εστιαστεί, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, τότε βιώνει κανείς μία θαυμάσια εμπειρία.

Αληθινοί στρατιώτες

Στον διαλογισμό πειθαρχούμε τις νοητικές μας σκέψεις, όπως ακριβώς ο επιστήμονας έχει πειθαρχήσει τις δυνάμεις της φύσης, ο νους σας είναι μία δύναμη, η σκέψη είναι μία δύναμη, το συναίσθημα είναι μία δύναμη, η μνήμη είναι μία δύναμη. Όταν νιώθετε ευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι, είναι κι αυτό μία κατάσταση ενέργειας. Ο νους επομένως δεν είναι ένας διάβολος ή ένας αμαρτωλός. Στην επιστήμη του διαλογισμού χρειάζεται να καταλάβουμε μερικά απλά πράγματα και να αλλάξουμε μερικές από τις βασικές πεποιθήσεις μας. Πώς θα ορίσουμε το νου; Είναι ο νους μία μηχανή, που σκέπτεται ή μήπως υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό μέσα του; Ο τελικός ορισμός, στον οποίο έχω καταλήξει είναι ότι «ο νους είναι ενέργεια».

Μερικοί άνθρωποι έχουν καταφέρει να πειθαρχήσουν αυτή την ενέργεια, οι περισσότεροι όμως όχι. Ο νους είναι πολύ μεγάλη δύναμη στον άνθρωπο. Αυτοί, που έχουν δαμάσει αυτόν το νου, έχουν δαμάσει τους κόσμους. Έχουν γίνει μεγάλοι πολιτικοί, προφήτες, καλλιτέχνες και επιστήμονες. Όλα αυτά είναι θαύματα του νου. Όσοι έχουν νιώσει δυστυχισμένοι στη ζωή, καταθλιμμένοι, απογοητευμένοι, απαισιόδοξοι, γεμάτοι συγκρούσεις μέσα τους, δεν έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν πάνω σ’ αυτόν το νου. Πρέπει επομένως να βρούμε ένα τρόπο να υποτάξουμε τις ενέργειες του νου.

Ένας μεγάλος άνθρωπος, σε οποιονδήποτε τομέα, δεν είναι ένα προϊόν του πεπρωμένου. Δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν ή ένας συνδυασμός αστρολογικών και πλανητικών συνθηκών. Ένας μεγάλος άνθρωπος, που είναι σε θέση να χειριστεί το νου, είναι σε θέση να χειριστεί τον κόσμο. Αυτό είχε συνειδητοποιηθεί από τους Ρίσις στην Ινδία, χιλιάδες χρόνια πριν. Αποφάσισαν τότε να βρουν τον καλύτερο τρόπο, για να το πετύχουν αυτό. Στην πορεία των πειραματισμών, ανακάλυψαν αναρίθμητες τεχνικές, κάθε μία όμως είχε τους περιορισμούς της.

Οι τεχνικές αυτές, που χρησιμοποιούν σήμερα, τα αγόρια και τα κορίτσια, το LSD και το χασίς, ήταν σε χρήση στην Ινδία χιλιάδες χρόνια πριν. Στη διάρκεια της Βεδικής περιόδου, οι άνθρωποι έπαιρναν Σόμα, ένα παραισθησιογόνο ποτό και έμπαιναν σε έκσταση, το να μπει κανείς όμως σε έκσταση δεν είναι ο τελικός στόχος. Θα πρέπει να κάνετε διαλογισμό με τρόπο, που να μετασχηματίζει το ποιόν του νου. Όταν αλλάζετε το ποιόν του νου, αλλάζετε και την ποιότητα των πράξεων. Και όταν αλλάζετε την ποιότητα των πράξεων, αλλάζετε και την ποιότητα της εμπειρίας.

Αυτός ο νους είναι σε θέση να εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους, έτσι ώστε αν κρατήσετε το νου σας υπό έλεγχο, μπορεί να σας δώσει κυριαρχία πάνω σε γεγονότα και περιστάσεις. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Δεν πιστεύω σε καμία συγκεκριμένη αίρεση ή στο να κηρύττω τη δική μου παράδοση, γνωρίζω όμως, ότι η Γιόγκα είναι μία μεγάλη επιστήμη της εσωτερικής πειθαρχίας.

Ακολουθώντας το μονοπάτι της Γιόγκα, μία μέρα θα γίνετε αληθινοί στρατιώτες, θα νικάτε τους εσωτερικούς εχθρούς σας και θα πετύχετε την αληθινή ελευθερία. Τώρα, δεν είστε απελευθερωμένοι, γιατί δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Παρασύρεστε εύκολα από συναισθήματα και πάθη, θυμούς και στενοχώριες. Δεν είστε σε θέση να αντέχετε τον πόνο και την λύπη και απογοητεύεστε γρήγορα από τις δυσκολίες. Ούτε μπορείτε να κυβερνάτε τις σκέψεις σας ή να κατευθύνετε τις πράξεις σας. Είστε σκλάβοι του ίδιου σας του νου. Θα πρέπει να αντιστρέψετε την κατάσταση αυτή και να αποκτήσετε κυριαρχία πάνω του. Μόνο τότε θα γίνετε αληθινοί στρατιώτες.


~English Text~


If You Want To Be Victorious
First Conquer The World Within

Swami Satyananda Saraswati
Gyan Mandir Military Center, Sagar, March 1979

Today in this battle arena one soldier is addressing another. You are a soldier and so am I. There are two kinds of wars which man must fight - one is waged on the battlefield of life and the other is fought within. The first is waged against external enemies and the second against internal foes. Military men are trained for the outer battle, while I train people for the inner. 
If we are not adequately prepared to face our external enemies, they will take advantage of our weaknesses and we will lose our independence. We are all aware of this, 
Similarly, if we are unable to control and master our internal enemies, they are bound to make us their servant and bring about much imbalance and disharmony.

Science of defence

Today, in every part of the world, mankind is in a state of suffering. Every individual feels imprisoned within himself, defeated, dumbfounded, oppressed and bewildered. He wants to liberate himself from his limitations, but he cannot. He has lost the fight even before he faces the din and roar of the battlefront. The science of yoga frees man from his self-defeat. It is a highly developed science of defence containing a wide range of weapons which are limitless in their scope and application.

Until man is able to liberate himself from his inner shackles, he will never be able to breathe the air of real freedom. Our biggest enemy is our own limitations. In our ancient literature, these limitations were referred to as evil forces, demons and devils.

By purifying ourselves through yoga, we become like the general who controls and directs his own forces. We can also command our willpower to overcome our limitations. We have certain inbuilt strengths of endurance, stability, poise, concentration and self-discipline. They are like the commanders of an army. When we know how to manipulate these inner strengths, then we can mobilize and gear them into achieving our desired objectives. This, in essence, is man's true victory over himself. To fight the extraneous forces, we must first develop the ability to conquer within. The fortifications must be strong on both fronts.

Importance of discipline

Discipline is the path of yoga and the backbone of the army. Discipline is of two kinds: organizational and personal. Personal discipline is essential for spiritual progress in the same way as organizational discipline is necessary for the progress of the society and the nation.

The country which has a disciplined army has no fears. Similarly, the person who has disciplined his senses is guaranteed success. How can one reach his destination when the horses of his chariot have no reins and the driver is restless? An alert driver who is clear about his destiny, and is able to command and steer his senses is bound to attain his goal.

That is why I mentioned here that one soldier is addressing another. The real goal lies within oneself. What I have mentioned to you is the path which leads there. This inner life is more real than the outer life, which is transitory, empirical, subject to time and space and objectivity. One who has understood and experienced the inner life can face the outer life with equanimity and ease. To enable us to experience the inner life without cutting off the outer life, our ancestors have developed the practices of yoga.

By regular practice of yoga we can achieve and gain control over our body and mind. It is very simple and clear. The path of yoga has to be understood and incorporated into our life. A few asanas, pranayama and meditation techniques to develop the concentration of mind form the daily program.

Asanas are not merely gymnastic exercises or body building techniques. Pranayama is not breathing exercise, and meditation is not 'going out'. Asana means a posture in which you can remain steady and comfortable in body and mind. Asana and pranayama are important preparation for concentration and meditation.

Concentration and mental stability

Our mental power increases when we develop concentration. A piece of paper will not burn simply by holding it up to the sun, however, when the rays of the sun converge in a convex lens, the intensity of heat at the focal point enables the paper to catch alight. Similarly, when our mental energies are not channelized in a proper direction, they become dissipated very quickly and weaken the mind. A wavering, unsteady, restless mind is prone to all types of hallucinations, phobias and complexes.

A wavering mind is a sick mind. When we fix the mind on an inner point, like the jyoti or bindu, what we are actually trying to do is control the oscillations and fluctuations. We have to fix the mind on this inner point so that the consciousness revolves around it. After considerable practice of meditation the mind becomes concentrated and stabilized at the given point.

When concentration is achieved, mental energies are conserved. There is no tension or dissipation, and peace and inner strength are gained. When the mind is free of distractions, the higher intuitive faculties are revealed and begin to guide the individual. Confidence increases, imaginary fears vanish, and one is able to face the realities of life. This is yoga.

Yoga makes the mind strong, enabling it to endure pain and unhappiness. After regular practice of yoga, equilibrium and vitality become the normal state of mind. With stability of mind, a man is able to radiate strength and confidence. When the mind is dissipated, it becomes weak, thus hindering its progress.

Efficacy of the mind is as essential as efficacy of the body. Exercises and drill, which all soldiers no doubt do, are good for the body, but this is not enough. A strong body with a weak mind is of no use. True strength lies in the mind. Only with this strength of mind will you be able to achieve something worthwhile in your civil life.

To achieve this mental stability, keep aside ten minutes for meditation every morning. Decide where to fix your mind. If you want to fix it on a candle flame, then just be aware of that and nothing else. When the mind is concentrated and one-pointed, even for a second, then one undergoes a wonderful experience.

True soldiers

In meditation we discipline our mental thoughts, just as the scientist has disciplined the forces of nature. Your mind is a force, thought is a force, emotion is a force, memory is a force. When you feel happy or unhappy that is also a condition of energy. Mind therefore is not a devil or a sinner. In the science of meditation we have to understand a few basic things and change some of our basic beliefs. How will we define the mind? Is mind a thinking machine or is there more to it than that? The ultimate definition I have concluded is that 'mind is energy'.

Some people have been able to discipline this energy, but most have not. Mind is such a powerful force in man. Those who have tamed this mind have tamed the worlds. They have become great statesmen, prophets, artists and scientists. All these are miracles of the mind. Those who have been feeling unhappy in life, depressed, frustrated, pessimistic, full of conflicts within themselves, have not been able to master this mind. Therefore we have to find out a way to harness the energies of the mind.

A great man in any field is not a product of destiny. He is not an accident or a combination of astrological or planetary conditions. A great man who is able to handle the mind, is able to handle the world. This was realized by the rishis in India thousands of years ago. Then they decided to find the best way to achieve this. In the course of experimentation, they discovered innumerable techniques, but each one had its limitations.

These techniques which the boys and girls use now, LSD and hashish, were used in India thousands of years ago. During the vedic period, people used to take soma, a hallucinogenic drink, and go into trance, but going into trance is not the ultimate thing. You must practise meditation in such a way that it transforms the quality of mind. When you change the quality of mind, you change the quality of actions also. And when you change the quality of actions, you change the quality of experience.

This mind is capable of expressing itself in very many ways, so much so that if the mind is held under control it can give you mastery over events and circumstances. This is what we are trying to explain. I don't believe in any particular sect, or in preaching my own tradition, but I know that yoga is a great interdisciplinary science.

By following the path of yoga, one day you will become a true soldier. You will defeat your inner enemies and achieve real freedom. You are not liberated now, because you are not your own master. You get easily swayed by emotions and passions, anger and worries. You are not able to endure pain and sorrow, and you become easily frustrated by difficulties. Neither are you able to rule your thoughts nor command your actions. You are enslaved by your own mind. You will have to reverse this situation and attain mastery over it. Only then can you become true soldiers.Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

JNANA YOGA (THE YOGA OF KNOWLEDGE)
Bhagavad Gita
CHAPTER 4: JNANA YOGA (THE YOGA OF KNOWLEDGE)

As the name of this chapter, "The Trascendental knowledge", this contains the deep secret of soul and life, performing duty and the characteristics of an enlightened person.
First Ten Shlokas of this chapter contains the arguments of Arjuna by which he decided not to fight the war. He also had the wrong idea the life and its purpose.

To remove his ignorance, Bhagvan Shri Krishna first told Arjuna the secret of soul and described that soul being eternal never kill or gets killed (Shlokas 10-25). Bhagvan Shri Krishna then further described Arjuna that even if the Arjuna's logic is accepted(which is not correct) still one has to know that one who taken birth has to die and so one has no reason for grieve for something which is inevitable(Sh 26-27).
Shlokas 27-31 further describe how soul keeps its identity passing through different physical bodies.

Shlokas 32-53 describes how a person should not deviated from his inner natural instinct in performing duty. Ajuna being Kshastriya(soldier) has a natural duty to fight for the justice and that is is prime Karma. In Shlokas 47-53 Bhagvan Shri Krishna describes the secret of karma Yoga.
Shloka 54-72 contains the secret of enlighten person, the drawbacks of physical attachment and how to deal with them.

Shlokas 12-39 in other words is also described as Shankhya-Budhir Yoga. Ch4:Sh1

Sri Bhagavaan Uvaacha:

Imam vivaswate yogam proktavaan aham avyayam;
Vivaswaan manave praaha manur ikshwaakave’braveet.

The Blessed Lord said:

Shri Bhagvavan(Shri Krishna) Said

I taught this imperishable Yoga to Vivasvan; Vivasan told it to Manu; Manu in turn told to Ikshvaku.

Ch4:sh2
Evam paramparaa praaptam imam raajarshayo viduh;
Sa kaaleneha mahataa yogo nashtah parantapa.

This yoga moving in regular succession was passed to the Kshatriyas sages(warrior sages). But in due passage of time, it appears to be lost.

COMMENTARY: The royal sages were kings who at the same time possessed divine knowledge. They learnt this Yoga.

Ch4:Sh3
Sa evaayam mayaa te’dya yogah proktah puraatanah;
Bhakto’si me sakhaa cheti rahasyam hyetad uttamam.

That same ancient Yoga I have told to you today because you are my devotee as well as my friend as this Yoga is an ultimate secret.

Ch4:Sh4
Arjuna Uvaacha:
Aparam bhavato janma param janma vivaswatah;
Katham etadvijaaneeyaam twam aadau proktavaan iti.

Arjuna said:
Your birth has took place recently and the birth of sun-god(Surya dev) vivasan took place in ancient time. So, How can I understand that You instructed this to him in the beginning?

Ch4:Sh5
Sri Bhagavaan Uvaacha:
Bahooni me vyateetaani janmaani tava chaarjuna;
Taanyaham veda sarvaani na twam vettha parantapa.

The Blessed Lord said:
You and I have passed through many physical bodies(births). Difference is just that I can remember all of them, but you don’t know yours, O Surmounter of the enemy(Arjuna)!

Ch4:Sh7:
Yada yada hi dharmashya glanirbhavati bharat,
Abhyuthanam adharmashya tadtmanam shrijamyaham.

O descendant of bharat(Arjuna)! Whenever there is a degradation of religion and righteousness and surge in irreligion and abundance of unrighteoussness, at that time, I manifest Myself.

Ch4:Sh8.
Paritranaya sadhunam, Vinashaya cha tushkritam,
dharma santhapnarthaya, sambhavami yuge yuge.

For the protection of the pious, and the society, and to annihilate the wrongdoers,as well as to reestablish religion and righteousness, I manifest Myself, era after era.

Ch4:Sh9.
Janma karma cha me divyam evam yo vetti tattwatah;
Tyaktwa deham punarjanma naiti maameti so’rjuna.

In this way, one who knows the secret of the transcendental nature of My birth and action, O Arjuna, that person, upon parting from body, do not take rebirth and attains Me.

Ch4:Sh10
Veetaraagabhayakrodhaa manmayaa maam upaashritaah;
Bahavo jnaana tapasaa pootaa madbhaavam aagataah.

Freed from attachment, fear and anger, fully absorbed in Me, taking refuge in Me, purified by the knowledge and meditation, many have attained union with  My Being.

Ch4:Sh11.
Ye yathaa maam prapadyante taamstathaiva bhajaamyaham;
Mama vartmaanuvartante manushyaah paartha sarvashah.

All, who in whatever way worship me, I reward them accordingly as all men ultimately follow my path in all ways, O son of  Partha(Arjuna)!

Ch4:Sh12
Kaangkshantah karmanaam siddhim yajanta iha devataah;
Kshipram hi maanushe loke siddhir bhavati karmajaa.

Those who long for success in action in this world worship deities, because success is quickly attained by men through action.

Ch4:Sh13
Chaaturvarnyam mayaa srishtam gunakarma vibhaagashah;
Tasya kartaaram api maam viddhyakartaaram avyayam.

O Arjuna! I have created the forthfold orders(Varnas) according to the modes of their nature. And although I am the creator, you know me as a non  doer and eternal.

Ch4:Sh14
Na maam karmaani limpanti na me karmaphale sprihaa;
Iti maam yo’bhijaanaati karmabhir na sa badhyate.

As I do not get involved in the fruitful actions, I do not get entangled by its reactions. One who knows me does not get entangled in these fruitful actions.

Ch4:Sh15
Evam jnaatwaa kritam karma poorvair api mumukshubhih;
Kuru karmaiva tasmaat twam poorvaih poorvataram kritam.

In ancient times, the seekers of salvation (enlightened souls) have also acted upon devoid of rewards(without the attachment to results). So you also engage yourself in actions and perform your duty as ancients did in earlier times.

Ch4:Sh16
Kim karma kim akarmeti kavayo’pyatra mohitaah;
Tat te karma pravakshyaami yajjnaatwaa mokshyase’shubhaat.

What is action? What is inaction? As to this even the wise are confused. Therefore, I shall teach you the secret of action (the nature of action and inaction), by knowing which thou will be liberated from the misfortune.

Ch4:Sh17
Karmano hyapi boddhavyam boddhavyam cha vikarmanah;
Akarmanashcha boddhavyam gahanaa karmano gatih.

Nature of action is mysterious. So, one must know the truth about the actions, the forbidden actions and about the inaction.

Ch4:Sh18
Karmanyakarma yah pashyed akarmani cha karma yah;
Sa buddhimaan manushyeshu sa yuktah kritsnakarmakrit.

He is wise among men who see inaction in action, and action in inaction. He is yogi and he performs all his duties.

COMMENTARY: It is the idea of agency, the idea of “I am the doer” that binds man to worldliness. If this idea vanishes, action is no action at all. It does not bind one to worldliness. This is inaction in action. But if a man sits quietly, thinking of actions and that he is their doer, he is ever doing actions. This is referred to as action in inaction.

Ch4:Sh19
Yasya sarve samaarambhaah kaamasankalpa varjitaah;
Jnaanaagni dagdhakarmaanam tam aahuh panditam budhaah.

One whose all efforts for actions are free of intention of desires and free from any wish, whose actions are burnt in the fire of knowledge, is called wise by the learned.

Ch4:Sh20
Tyaktwaa karmaphalaasangam nityatripto niraashrayah;
Karmanyabhipravritto’pi naiva kinchit karoti sah.

Having abandoned attachment to the fruit of the action, ever content, depending on nothing, he does not do anything though engaged in activity.

Ch4:Sh21
Niraasheer yatachittaatmaa tyaktasarvaparigrahah;
Shaareeram kevalam karma kurvannaapnoti kilbisham.

Without hope and with the mind and the self controlled, having abandoned all greed, doing mere bodily action, he incurs no sin.

Ch4:Sh22
Yadricchaalaabhasantushto dwandwaateeto vimatsarah;
Samah siddhaavasiddhau cha kritwaapi na nibadhyate.

Content with what comes to him without effort, free from the pairs of opposites and envy, even-minded in success and failure, though acting, he is not bound.

Ch4:Sh23
Gatasangasya muktasya jnaanaavasthitachetasah;
Yajnaayaacharatah karma samagram pravileeyate.

To one who is devoid of attachment, who is liberated, whose mind is established in knowledge, who works for the sake of sacrifice (for the sake of God), the whole action is dissolved.


Ch4:Sh24
Brahmaarpanam brahmahavirbrahmaagnau brahmanaa hutam;
Brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamaadhinaa.

Brahman is the oblation; Brahman is the melted butter (ghee); by Brahman is the oblation poured into the fire of Brahman; Brahman verily shall be reached by him who always sees Brahman in action.

COMMENTARY: This is wisdom-sacrifice, wherein the idea of Brahman is substituted for the ideas of the instrument and other accessories of action, the idea of action itself and its results. By having such an idea the whole action melts away.

Ch4:Sh25
Daivam evaapare yajnam yoginah paryupaasate;
Brahmaagnaavapare yajnam yajnenaivopajuhwati.

Some Yogis perform sacrifice to the gods alone, while others (who have realised the Self) offer the Self as sacrifice by the Self in the fire of Brahman alone.

Ch4:Sh26
Shrotraadeeneendriyaanyanye samyamaagnishu juhwati;
Shabdaadeen vishayaananya indriyaagnishu juhwati.

Some again offer hearing and other senses as sacrifice in the fire of restraint; others offer sound and various objects of the senses as sacrifice in the fire of the senses.

Ch4:Sh27
Sarvaaneendriya karmaani praanakarmaani chaapare;
Aatmasamyamayogaagnau juhwati jnaanadeepite.

Others again sacrifice all the functions of the senses and those of the breath (vital energy or Prana) in the fire of the Yoga of self-restraint kindled by knowledge.

Ch4:Sh28
Dravyayajnaas tapoyajnaa yogayajnaastathaapare;
Swaadhyaayajnaana yajnaashcha yatayah samshitavrataah.

Some again offer wealth, austerity and Yoga as sacrifice, while the ascetics of self-restraint and rigid vows offer study of scriptures and knowledge as sacrifice.

Ch4:Sh29
Apaane juhwati praanam praane’paanam tathaa’pare;
Praanaapaana gatee ruddhwaa praanaayaamaparaayanaah.

Others offer as sacrifice the outgoing breath in the incoming, and the incoming in the outgoing, restraining the courses of the outgoing and the incoming breaths, solely absorbed in the restraint of the breath.

COMMENTARY: Some Yogis practise inhalation, some practise exhalation, and some retention of breath. This is Pranayama.

Ch4:Sh30
Apare niyataahaaraah praanaan praaneshu juhwati;
Sarve’pyete yajnavido yajnakshapita kalmashaah.

Others who regulate their diet offer life-breaths in life-breaths; all these are knowers of sacrifice, whose sins are all destroyed by sacrifice.

Ch4:Sh31
Yajnashishtaamritabhujo yaanti brahma sanaatanam;
Naayam loko’styayajnasya kuto’nyah kurusattama.

Those who eat the remnants of the sacrifice, which are like nectar, go to the eternal Brahman. This world is not for the man who does not perform sacrifice; how then can he have the other, O Arjuna?

Ch4:Sh32
Evam bahuvidhaa yajnaa vitataa brahmano mukhe;
Karmajaan viddhi taan sarvaan evam jnaatwaa vimokshyase.

Thus, various kinds of sacrifices are spread out before Brahman (literally at the mouth or face of Brahman). Know them all as born of action, and knowing thus, thou shalt be liberated.

Ch4:Sh33
Shreyaan dravyamayaadyajnaaj jnaanayajnah parantapa;
Sarvam karmaakhilam paartha jnaane parisamaapyate.

Superior is wisdom-sacrifice to sacrifice with objects, O Parantapa! All actions in their
entirety, O Arjuna, culminate in knowledge!

Ch4:Sh34
Tadviddhi pranipaatena pariprashnena sevayaa;
Upadekshyanti te jnaanam jnaaninas tattwadarshinah.

Know that by long prostration, by question and by service, the wise who have realised the Truth will instruct thee in (that) knowledge.

Ch4:Sh35
Yajjnaatwaa na punarmoham evam yaasyasi paandava;
Yena bhootaanyasheshena drakshyasyaatmanyatho mayi.

Knowing that, thou shalt not, O Arjuna, again become deluded like this; and by that thou shalt see all beings in thy Self and also in Me!

Ch4:Sh36
Api chedasi paapebhyah sarvebhyah paapakrittamah;
Sarvam jnaanaplavenaiva vrijinam santarishyasi.

Even if thou art the most sinful of all sinners, yet thou shalt verily cross all sins by the raft of knowledge.

COMMENTARY: One can overcome sin through Self-knowledge.

Ch4:Sh37
Yathaidhaamsi samiddho’gnir bhasmasaat kurute’rjuna;
Jnaanaagnih sarvakarmaani bhasmasaat kurute tathaa.

As the blazing fire reduces fuel to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge reduce all actions to ashes!

Ch4:Sh38
Na hi jnaanena sadrisham pavitram iha vidyate;
Tat swayam yogasamsiddhah kaalenaatmani vindati.

Verily there is no purifier in this world like knowledge. He who is perfected in Yoga finds it in the Self in time.

Ch4:Sh39
Shraddhaavaan labhate jnaanam tatparah samyatendriyah;
Jnaanam labdhvaa paraam shaantim achirenaadhigacchati.

The man who is full of faith, who is devoted to it, and who has subdued all the senses, obtains (this) knowledge; and, having obtained the knowledge, he goes at once to the supreme peace.

Ch4:Sh40
Ajnashchaashraddhadhaanashcha samshayaatmaa vinashyati;
Naayam loko’sti na paro na sukham samshayaatmanah.

The ignorant, the faithless, the doubting self proceeds to destruction; there is neither this world nor the other nor happiness for the doubting.

Ch4:Sh41
Yogasannyasta karmaanam jnaanasamcchinnasamshayam;
Aatmavantam na karmaani nibadhnanti dhananjaya.

He who has renounced actions by Yoga, whose doubts are rent asunder by knowledge, and who is self-possessed,—actions do not bind him, O Arjuna!

Ch4:Sh42
Tasmaad ajnaanasambhootam hritstham jnaanaasinaatmanah;
Cchittwainam samshayam yogam aatishthottishtha bhaarata.

Therefore, with the sword of knowledge (of the Self) cut asunder the doubt of the self born of ignorance, residing in thy heart, and take refuge in Yoga; arise, O Arjuna!

Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Jnaanavibhaagayogo Naama Chaturtho’dhyaayah

Thus in the Upanishads of the glorious Bhagavad Gita, the science of the Eternal, the scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the fourth discourse entitled.


“Shri Hari Om Tat Sat”