Function Disabled

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΕΛ ΛΑΣ ΕΙ μαγικόν τετρα γωνον!


Ένα τετράγωνο θεωρείται μαγικό αν το άθροισμα των αριθμών των γραμμών, των στηλών και των διαγωνίων του είναι σταθερός αριθμός. Χρησιμοποιώντας διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς από  1 - η2, όπου η  είναι ο αριθμός των τετραγώνων της μιας πλευράς. Κανονικά υπάρχουν δύο διαφορετικοί μέθοδοι κατασκευής μαγικών τετραγώνων περιττής και άρτιας τάξης. Ενιαία μέθοδος κατασκευής τετραγώνων δεν υπάρχει. Η μέθοδος κατασκευής μαγικών τετραγώνων περιττής τάξης βασίζεται στην πυραμιδοειδή διάταξη, δια την κατασκευή ενός τετραγώνου τρίτης τάξης. Μαγικά τετράγωνα με τέσσερις αριθμούς είναι αδύνατον να κατασκευαστούν.

Το Πνεύμα  ΑΔΕΛΦΙΑ....εκδηλώνεται όταν εξισώνεται με τον γάμο δηλα δή τον πολλαπλασιασμό....της Υλικής μάζας με την Ψυχή....τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός.... ήτοι οι γνώσεις μας δια την σύνδεση της Ψυχής με τα τετράγωνα του φωτός. Το αστρικό μας σώμα ως κινητικό κέντρο εξαναγκάζει ώστε να υπάρχει εις κίνηση το φυσικό μας σώμα. Γι’ αυτό και οι αθλητές συνήθως φροντίζουν ώστε να φαντάζονται πολύ έντονα  στο μυαλό τους την επίτευξη...που επιδιώκουν πριν καν την επιχειρήσουν. Έτσι το υλικό σώμα ως φορέας υποτάσσεται στην φαντασία του καθενός. Εννοώ για συνειδητή κατάσταση και όχι για την μηχανική ασυνείδητη φαντασία. Έτσι όσοι καταφέρνουν και παρατηρούν την διάλυση των φυσικών τους αισθήσεων στις αντίστοιχες αστρικές κατά την διάρκεια του υπναγωγούμενου φαινομένου, αφού έχουν διατηρήσει κάποια στοιχειώδη συνείδηση...αντιλαμβάνονται καλύτερα την διέγερση των τριγωνικών σπινθήρων του φωτός σε υπέροχους σχηματισμούς που θυμίζουν «συμμετρικά υφαντά». Ας μην ξεχνάμε ότι η μελέτη των διαφόρων σχημάτων και των κραδασμών τους...αναδείχθηκαν από παλιά εις την αρχαιότητα εις πολύτιμα κοσμήματα των ναών και των ιερών ταπήτων. Οι διάφοροι λαοί της ανατολικής παράδοσης αφού αντέγραψαν τις γνώσεις των Ελλήνων...το ίδιο έκαναν και στα μαθηματικά, ώστε τα μαγικά τετράγωνα του φωτός να περιγράφουν έως σήμερα την δημιουργία. Υπάρχουν και τα μαγικά τετράγωνα για τους αστρολογικούς πλανήτες, όπως θα δούμε και παρακάτω:

ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (3Χ3)=ΓΑΙΑΣ

Το τετράγωνον της ΓΑΙΑΣ (3Χ3) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 15....ήτοι: (9Χ10):2=45....και 45:3=15.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+67++8+9=45à4+5=9.....η ΕΝΝΕΑΣ....μας φωνάζει....και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον της ΓΑΙΑΣ.

( Ό ΑΡΙΘΜΟΣ 15=ΕΙ.....Ε=5 και Ι=10.....όπου 5+10=15.....και 1+5=6....Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (4Χ4)=ΔΙΟΣ

Το τετράγωνον του ΔΙΟΣ (4Χ4) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 34....ήτοι: (16Χ17):2=136....και 136:4=34.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16=136à1+3+6=10...ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον του ΔΙΟΣ.

ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (5Χ5)=ΑΡΕΩΣ
Το τετράγωνον του ΑΡΕΩΣ (5Χ5) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 65...ήτοι: (25Χ26):2=325....και 325:5=65.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25=325à3+2+5==10Ι      Α! ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον του ΑΡΕΩΣ.

ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (6Χ6)=ΗΛΙΟΥ
Το τετράγωνον του ΗΛΙΟΥ (6Χ6) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 111...ήτοι: (36Χ37):2=666....και 666:6=111.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36=666à6+6+6=18à1+8=9...η ΕΝΝΕΑΣ ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον του ΑΡΕΩΣ.


ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (7Χ7)=ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Το τετράγωνον της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (7Χ7) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 175...ήτοι: (49Χ50):2=1225....και 1225 :7=175.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49=1225à1+2+2+5=10à...η ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ.

ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (8Χ8)=ΕΡΜΗΣ

Το τετράγωνον του ΕΡΜΗ (8Χ8) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 260...ήτοι: (64Χ65):2=2080....και 2080 :8=260.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64=2080à2+0+8+0=10à...η ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον του ΕΡΜΗ.

ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (9Χ9)=ΣΕΛΗΝΗΣ

Το τετράγωνον της ΣΕΛΗΝΗΣ (9Χ9) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 369...ήτοι: (81Χ82):2=3321....και 3321 :9=369.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81=3321à3+3+2+1=9....η ΕΝΝΕΑΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον της ΣΕΛΗΝΗΣ.

ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (27Χ27) ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Το κενό τετράγωνο αντιστοιχεί στο παρακάτω τετράγωνο...δηλαδή εις το μαγικόν τετράγωνον (3Χ3) που προκύπτει από τα ΕΝΝΕΑ εσωτερικά τετράγωνα (9Χ9) της ΣΕΛΗΝΗΣ.....από το αρχικό μαγικόν τετράγωνον (27Χ27) του ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

Ο Πυθαγόρας, ο μέγιστος Έλληνας μαθηματικός, και φιλόσοφος  μας μίλησε για την ουσία των όντων και τους αριθμούς ως πνεύματα. Το Σύμπαν προήλθε από το υπάρχον χάος μέσα από τη μορφή, δηλαδή το μέτρο και την αρμονία. Πρώτος ο Πυθαγόρας λοιπόν το ονόμασε Κόσμο, δηλαδή «Τάξις», εξ αιτίας της αρμονίας που επικρατούσε σ’ αυτό. Όταν έμπαινες στο «Ομοκαείον»  εις την είσοδό του υπήρχε ένα άγαλμα του Ερμή του Λογίου, όπου είχε την εξής επιγραφή:  «Εκάς βέβηλοι».
Ο Πυθαγόρας δίδασκε τους αριθμούς κατά βάση και πολλά άλλα επιστημονικής ή εσωτερικής φύσης θέματα και όχι μόνον διότι ήτο και μύστης. Οι αριθμοί, η γεωμετρία και η μουσική τον οδηγούσαν εις την κατανόηση των κοσμικών φαινομένων. Δεν είναι τυχαίον ασφαλώς και το όνομα του:

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ=80+400+9+1+3+70+100+1+200=864à8+6+4=18à1+8=9  (ΕΝΝΕΑ)….μας φωνάζει και μας δείχνει ο Πυθαγόρας.

Το όνομά του έχει 9 γράμματα….και ο πυθμένας του ονόματός του καταλήγει εις 9.

Οι βασικές γραμμές διδασκαλίας του για τους αριθμούς, ειδικά για τους πρώτους δέκα από αυτούς, είναι ως εξής:

ΜΟΝΑΣ: Η Μονάδα αντιστοιχούσε με το Πνεύμα, τον Αιθέρα, την Ενέργεια, τη Δύναμη από την οποία γίνεται το όλον, το παν.....ΕΝ ΤΩ ΠΑΝ.

ΔΥΑΣ:  Η δυάδα είναι η ύλη....εκείνη που αποτελείται από νερό και γη.

ΤΡΙΑΣ: Η τριάδα είναι ο Χρόνος σαν (θεότητα), τουτέστιν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον....οι τρεις Μοίρες.

ΤΕΤΡΑΣ: Η τετράδα είναι ο Χώρος και η τάξη του Κόσμου. Η περίφημη Ιερή Τετρακτύς...που είναι δέκα συμβολικές στιγμές, τελίτσες.

Οι λεξαριθμικές αποδείξεις μας το δείχνουν:

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ = ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΡΕΥΝΑ =1626 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ = ΣΟΦΙΑ ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ=1626 ΙΕΡΟΣ  ΟΡΚΟΣ = ΣΟΦΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ=845
Τη θεωρία της Τετρακτύος την προώθησε ο Πυθαγόρας, την οποία και συνέδεσε με την ύπαρξη των δέκα σωμάτων του δικού μας Ηλιακού Συστήματος.
Το σύμβολο της Ιερής Τετρακτύος ενώνοντας τις τελίτσες....μετατρέπεται εις το ακόλουθο σχήμα.
Η Α! ΚΟΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ=ΕΣΤΙΝ Η ΙΕΡΑ ΔΕΚΑΣ=ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ=919à9+1+9=19à1+9=10

Το σχήμα τούτο το χρησιμοποιούσαν οι Πυθαγόρειοι και οι μεταπυθαγόρειοι και αποτελείται από δέκα στιγμές τακτοποιημένες σ’ ένα τριγωνικό πρότυπο. Συνδέοντας έτσι τις στιγμές με διαφορετικούς τρόπους, προκύπτουν πολλά τρίγωνα και ορθογώνια σχήματα, όλα φιλικά συνδυασμένα με το Πυθαγόρειο μαθηματικό σύστημα με νοήματα και όρους, μέσω των οποίων εξηγούσε το πως αντιλαμβανόταν και κατανοούσε τις αλήθειες της Οικουμένης.

Η Ιερή Τετρακτύς ΑΔΕΛΦΙΑ....είναι η πηγή της Δημιουργίας. Σ’ αυτήν ορκιζόταν οι Πυθαγόρειοι. Είναι λοιπόν το άθροισμα των αριθμών: 1, 2, 3, 4.....ήτοι: (1+2+3+4=10) ΔΕΚΑΣ.

ΤΟ ΕΝ+Α=ΕΝΑΡΞΙΣ=426à4+2+6=12à1+2=3....μας δηλώνει το α! ιερόν τρίγωνον....και εξ ου και το ένα από τα δύο ονόματα του Διός...αρχίζει από το γράμμα Δ(έλτα).....και σ’ αυτό το τρίγωνον ορκίζονταν και οι Πυθαγόρειοι :

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ=ΟΡΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ=1988...της α! Ιερής Τετρακτύος.

Η ιερή Τετρακτύς εις την γεωμετρική της θεώρηση....λαμβάνει ΑΔΕΛΦΙΑ...το παρακάτω σχήμα.

Αν προσεγγίσουμε τη Φιλοσοφική πλευρά του τριγώνου διαπιστώνουμε:

Α! πλευρά: Α+Β+Γ+Δ=1+2+3+4=10....δηλαδή το γράμμα Ι=10....που είναι ο ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Β! Πλευρά:Α+Ε+ς+Ζ=1+5+6+7=19...ήτοι...1+9=10....δηλαδή το Ι=10....που είναι ο ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Γ! Πλευρά: Ζ+Η+Θ+Δ=7+8+9+4=10....δηλαδή το Ι=10....που είναι ο ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Και αν προσθέσουμε όλα τα γράμματα έχουμε::

Α+Β+Γ+Δ+Ε+ς+Ζ+Η+Θ+Ι=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55à5+5=10...δηλαδή και πάλι Ι=10....που είναι ο ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Με μια προσεκτική ματιά διαπιστώνεται ότι στις λέξεις : ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ....παραλείπεται ΑΡΧΙΚΏς το γράμμα Ε(ψιλον)....γιατί ακριβώς το γράμμα Ε.....συμπληρώνει τη θεία υπόσταση και γίνεται Θ(Ε)ΙΟΣ ΛΟΓΟΣ....όπου το ΕΙ....παρουσιάζεται εις την νοητική μας οθόνη....όπου ΕΙ=5+10=15à1+5=6.....ο αριθμός της Ψυχής............ΘΙΟΣ=289à2+8+9=19à1+9=10.....Ι=10

Επίσης: Α+Β+Γ+Δ+ς+Ζ+Η+Θ=ΜΕàΔ+Ε=Θ (9)=ΨΥΧΑ

ΨΥΧΑ=9.....ΘΥΜΟΣ(ψυχή ζώντος)=9.....ΝΕΚΥΣ(ψυχή νεκρού)=9...τουτέτσιν.....999....ΘΕΟΣ

(ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ...ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ.....!!!
Σε μια δεύτερη ματιά....η Ιερή Τετρακτύς παίρνει το παρακάτω σχήμα:

Αυτό αναλύεται ακόλουθα ως εξής:

Α! Πλευρά:ΕΝ+ΔΥΟ+ΤΡΙΑ+ΤΕΣΣΑΡΑ=55+474+411+807=1747à1+7+4+7=19à1+9=10à1+0=1

Β! Πλευρά: ΕΝ+ΠΕΝΤΕ+ΕΞ+ΕΠΤΑ=55+440+65+386=946à9+4+6=19à1+9=10à1+0=1

Γ! Πλευρά:ΕΠΤΑ+ΟΚΤΩ+ΕΝΝΕΑ+ΤΕΣΣΑΡΑ=386+1190+111+807=2494à2+4+9+4=19à1+9=10à1+0=1

Όπως διαπιστώνουμε και οι τρεις πλευρές βγάζουν πυθμένα το 1....οπότε το τρίγωνον...έχει αντίστοιχα: 1...1...1...δηλαδή 111=ΕΝΝΕΑ=ΕΛΙΞς=ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Ιερά Τετρακτύς από γεωμετρικής άποψης εμφανίζει εις το εσωτερικό της ένα κανονικόν εξάγωνον...όπως βλέπετε εις το παρακάτω σχήμα:

Αυτό μας το δείχνει φανερά και η λεξαριθμική ανάλυση:

ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΓΩΝΟΝ=ΙΕΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ=Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=1380 και ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΓΩΝΟΝ=ΘΕΙΟΝ ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ=Η ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ=1750à1+7+5+0=13à1+3=4....Η  τετράδα αυτή σημειώνει και τα «κοσμικά σώματα» των τεσσάρων στοιχείων από τα οποία συντάχθηκε το Κοσμικό Σύμπαν.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ=2920à2+9+2+0=13à1+3=4...όπου 4....είναι το ΠΥΡ=580à5+8+0=13à1+3=4.....και τα τέσσερα στοιχεία της Γαίας.

ΠΕΝΤΑΣ: Η πεντάδα συμβολίζει τα πέντε στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο Κόσμος, ήτοι:

η ΓΗ, το ΥΔΩΡ, ο ΑΗΡ, το ΠΥΡ και ο ΑΙΘΗΡ.

Τα 4 στοιχεία της Γαίας και το πέμπτο ο ΑΙΘΗΡ.....όπου υπεύθυνος για τον Αιθέρα είναι ο Δίας Ζευς Τα πέντε αντίστοιχα πολύεδρα που συμβολίζουν τα παραπάνω στοιχεία .....είναι αντίστοιχα :

ο κύβος, το εικοσάεδρο, το οκτάεδρο, το τετράεδρο, το δωδεκάεδρο.

Είναι σημαντικό ΑΔΕΛΦΙΑ...να γνωρίζουμε ότι κάθε στοιχείο έχει τον καταλυτικό τρόπο επηρεασμού δια τα ζωτικά όργανα του σώματός μας.

Έτσι αντίστοιχα έχουμε :

ΓΗ: Η Γη εκδηλώνεται σ’ εμάς εις τα οστά, εις τους όνυχες, εις τα δόντια, εις τους μυς, εις τους χόνδρους, εις τους τένοντες, εις το δέρμα, εις τα μαλλιά και εις τη μύτη μας.

ΥΔΩΡ: Το Ύδωρ ελέγχει το πλάσμα, το αίμα, το σάλιο, τα πεπτικά υγρά, το κυτταρόπλασμα, τις βλέννες και τη γεύση μας..

AΗΡ: Ο Αήρ συνδέεται με τους μυς, εις την λειτουργία των πνευμόνων και του εντέρου, καθώς και εις την κυτταρική κινητικότητα και εις την αφή μας.

ΠΥΡ:  Το Πυρ είναι υπεύθυνο δια την ομαλή λειτουργία των ενζύμων, την ευφυΐα, το πεπτικό σύστημα, το μεταβολισμό και την όραση μας.

ΑΙΘΗΡ: Ο Αιθέρας έχει σχέση με το στόμα. τα ρουθούνια, το θώρακα, την κοιλιά, την αναπνευστική οδό, τα κύτταρα και τον ήχο μας.

ΕΞΑΣ: Η εξάδα συμβολίζει τα έξι είδη εμψύχων όντων...δηλα δή τους Θεούς, τους Δαίμονες, τους Ήρωες, τους Ανθρώπους, τα Ζώα και τα Φυτά. Ο αριθμός (6) ς (στίγμα)...αριθμός της Ψυχής...ονομάζεται...Γάμος διότι ΑΔΕΛΦΙΑ.... εκτός του ότι συνδέεται με τις μετεμψυχώσεις/μετανσαρκώσεις....είναι και η πλευρά του ψυχογονικού κύβου...ως ο πρώτος τέλειος αριθμός....δηλα δή το άθροισμα των μερών του μας δίνει πάλι το 6.

 6:6=1............6:3=2...........6:2=3........ ήτοι: 1+3+2=6.....όπου 6 πυθμένα βγάζουν αντίστοιχα και οι λέξεις: ΚΥΒΟΣ=762à7+6+2=15à1+5=6.....και ΓΑΙΑ=15à1+5=6....και ΕΛΙΞ=105à1+0+5=6

Είναι ακριβώς το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου με πλευρά την Ιερή Τριάδα, 3,4,5....εξ αυτού και ο ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ.....μετατρέπεται και ισοδυναμεί με ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ......όπου 3+4+5=12à1+2=3....ασφαλώς το κάθε νούμερο(ψηφίο)...όπως προβάλλει σχηματικά...αλλά και νοηματικά....εις τους οφθαλμούς μας....μας δίνει και τη αντίστοιχη γνώση: ΤΟ ΨΗΦΙΟΝ=ΓΝΩΣΙΣ=1708

ΕΠΤΑΣ: Η επτάδα παριστάνει τους ΕΠΤΑ πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος καθώς και το νόμο της ΕΞ-ΕΛΙΞ ΗΣ. Είναι Ο ΣΕΠΤΟΣ ΙΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ και σημειώνει τις φάσεις της Σελήνης. Όντως αμήτορας, παρθένος, ηγεμών, άρχοντας των όλων, ΕΝ ΘΕΟΣ, «αεί όντα», επτάφωτος, επτάψυχος, επταεπίπεδος και άρρητος. Ο αριθμός 7 είναι αφιερωμένος εις την έκφανση του Ενός που αποκαλείται : Η ΘΕΙΑ ΑΘΗΝΑ.

(Η ΘΕΙΑ ΑΘΗΝΑ=8+9+5+10+1+1+9+8+40+1=92)....όπου 92 είναι και τα στοιχεία της ύλης....!!!

Το ψηφίον 7 μας δείχνει τη φιλοσοφία των Πυθαγόρειων: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ=ΜΥΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ=3544à3+5+4+4=16à1+6=7, όπου το 7 ΕΠΤΑ διέπει την γήινη μας ζωή από το όταν είμαστε έμβρυα....σ’ όλα τα ζωτικά μας όργανα, όπου αναπτύσσονται επί 7....αλλά και στη συνέχεια στη ζωή μας...ως Θεία Όντα που είμαστε....και η αλλαγή της πνευματικότητας μας αλλάζει ανά 7 έτη: 1Χ7=7...2Χ7=14...3Χ7=21....4Χ7=28....5Χ7=35...6Χ7=42...7Χ7=49....8Χ7=56...9Χ7=63....10Χ7=70.....όπου και ολοκληρώνεται ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων.....φυσικά κάτω από συγκεκριμένες κλιματολογικές και άλλες συνθήκες επιμηκύνεται ό μέσος όρος αντίστοιχα σε : 11Χ7=77...12Χ7=84....13Χ7=91....14Χ7=98....15Χ7=105....


ΟΚΤΑΣ: Η οκτάδα μας υποδηλώνει τις 8 ουράνιους  φθόγγους της μουσικής κλίμακας, δηλα δή....την Αρμονία του Κόσμου.

ΕΝΝΕΑΣ: Η εννεάδα μας δείχνει τους ΕΝ +ΝΕ +Α κοσμικούς χώρους του Στερεώματος.

ΔΕΚΑΣ: Η δεκάδα ΑΔΕΛΦΙΑ...είναι αυτό καθ’ εαυτό ολόκληρο το Σύνπαν.
Το ότι ο Όμηρος είναι τέλειος γνώστης της Τριαδικότητας τούτο μας δείχνει ότι είναι και πολύ αρχαιότερος από τον Πυθαγόρα. Οι αριθμοί 3, 4, 5 είναι ιεροί αριθμοί και λαμβάνονται ως Τριάδα. Το άθροισμα των τετραγώνων των δύο πρώτων αριθμών μας δίνει το τετράγωνο του τρίτου αριθμού. Το άθροισμα των αριθμών υψωμένων εις τον κύβο μας δίνει τον αριθμό 216, όπου αναπαριστά το ψυχογονικό κύβο με πλευρά τον αριθμό 6.

Τα θεολογούμενα της ιεράς (γεματρίας) γεωμετρίας μας υποδηλώνουν ότι ο ψυχογονικός κύβος είναι παρών στην δόμηση της ύλης. Οπότε όλες οι έννοιες της γεωμετρίας συνδέονται φιλοσοφικά και μαθηματικά μέσω του ιερού συμβόλου της Ιεράς Τετρακτύος. Η σύνδεση τούτη εμφανίζεται εις την άρρηκτη σχέση μεταξύ πλευράς και ύψους του ισοπλεύρου τριγώνου.
ΨΥΧΟΓΟΝΙΚΟΣ ΚΥΒΟΣ = ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΥΛΗΣ=2885
Η ψυχογονία εκφράζει τον κόσμο της Ψυχής:
Ψ Υ Χ Ο Γ Ο Ν Ι Α= ΕΙΝΑΙ ΟΝ ΨΥΧΗ = ΨΥΧΗ+ ΒΙΟΛΟΓΙΑ =1904
Ο όρος ψυχογονία είναι δομημένος πάνω σε δυο βασικές συνιστώσες, της Ψυχής και της Βιολογίας.
Και παρότι ο αριθμός έξι (6) είναι ο αριθμός της Ψυχής για τους γήινους...η ίδια η λέξη Ψυχή μας δίνει πυθμένα...τον σεπτό αριθμό 7.
Πράγματι: ΨΥΧΗ = 1708...πυθμήν 7, όσο δηλαδή και η Βιολογία : ΒΙΟΛΟΓΙΑ = 196 πυθμήν 7......οπότε το άθροισμά τους μας δίνει : 7+7 = 14  ήτοι : 1 + 4 = 5. Άρα  ΑΔΕΛΦΙΑ....η Ψ Υ Χ Ο Γ Ο Ν ΙΑ μας δίνει πυθμένα 5...και είναι η πεμπτουσία της δράσεως των δύο σεπτών ιερών δυνάμεων της Ψυχής και της Βιολογίας. Οι ΜΟΙΡΕΣ....επίσης είναι όντως...οι τρείς θεότητες.
Η Κλωθώ  γνέθει κατασκευάζουσα το ένδυμα του σώματος.....έτσι και ο άνθρωπος γνέθει δια των πράξεων του τα συμβαίνοντα και τα μέλλοντα να συμβούν εις την ζωή του....οπότε και ο άνθρωπος είναι συνυπεύθυνος της μοίρας του. Η Λάχεσις υμνεί το παρόν, ενώ η Άτροπος υμνεί αυτά που θα συμβούν εις το μέλλον. Την ΛΑΧΕΣΙ....δηλα δή ο άνθρωπος πρέπει να «λαγχάνει» να λαμβάνει ως μερίδιο το ορισθέν σ’ αυτόν υπό των θεών ή εν ισοτιμία δια του Κλήρου των Θνητών Ανθρώπων, ενώ την ΑΤΡΟΠΟΝ.....δηλα δή τους αμετάτρεπτους φυσικούς νόμους.....ο άνθρωπος μπορεί να καταπολεμάει, αλλά δεν είναι ποτέ βέβαιον ότι θα καταφέρει να τους αποτρέψει...οπότε τούτα τα άτροπα ανήκουν εις την ανθρώπινη μοίρα.
ΛΑΧΕΣΙΣ ΚΛΩΘΩ ΑΤΡΟΠΟΣ = 3526 //ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΟ ΝΕΤΡΟΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ = 3526 .

ΛΑΧΕΣΗ = 844....όπου σημαίνει πηγή.....είναι ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΚΛΩΘΩ = 1659...όπου σημαίνει εγκέφαλος.....είναι ΠΑΡΟΝ
ΑΤΡΟΠΟΣ = 821....όπου σημαίνει αρμονία.....είναι ΜΕΛΛΟΝ.

Οι πυθμένες των παραπάνω αριθμών 844 , 1659 , 821 είναι αντίστοιχα : 7 , 3, 2 και μας δίδουν άθροισμα 7+3+2 =12...όπου μας δίδει πυθμένα τον 3...δηλαδή τον αριθμό των Μοιρών.

Η μουσική αρμονία ΑΔΕΛΦΙΑ....είναι  η έκφραση των αριθμητικών ειδητικών αναλογιών....δηλαδή των μαθηματικών αριθμητικών οντοτήτων γύρω από τον Μουσαγέτη...τον ηγέτη των μουσών....Απόλλωνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ = ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ = 1129
Τα επίθετα: ΕΙΔΗΤΙΚΟΣ = 627 και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ = 699 .....μας δίνουν πυθμένα τον τέλειο αριθμό 6 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ) της πυθαγόρειας κοσμοθεωρίας.ΚΟΣΜΟΣ = 600.....πυθμήν 6 
ΦΩΣ = 1500....πυθμήν 6
ΣΥΜΠΑΝ = 771...πυθμήν 6
Εξάλλου : ΜΟΡΦΗ = ΑΡΜΟΝΙΑ Η ΥΛΗ=718
Τούτη η διάκριση του ειδητικού και του υλικού στοιχείου....δηλαδή του είδους και της ύλης μας οδηγεί εις την θεώρηση του διττού χαρακτήρα του φωτός.
Πράγματι έχουμε:
ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ ΚΥΜΑ = ΕΙΝΑΙ ΤΟ  ΦΩΣ = 1496
ΕΙΔΟΣ ΥΛΗ ΕΣΤΙΝ  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  = 1496

Ο ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ......ο βαθύνοος....εδέχθη ως αναπότρεπτες καταστάσεις, διότι οφείλονται σ’ αυτήν τη φύση του ανθρώπου και στις εξ ίσου φυσικές δυνάμεις του, απέδωσε μεγάλες τιμές, όσες αποδίδει ο άνθρωπος προς την άγνωστη αιτία της δημιουργίας. Αυτές είναι που δίδουν εις τους θνητούς ανθρώπους τα αγαθά και τα κακά. Ο «μητιέτα» ΖΕΥΣ, είναι ο μέγας οικουμενικός ηγέτης και δημιουργός του προκατακλυσμιαίου πανανθρώπινου  πολιτισμού. Οι «γάμοι» του με την «ΘΕΜΙΔΑ», την «ΜΗΤΙΝ», την «ΕΥΡΥΝΟΜΗΝ» και την «ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ»..... .....δηλα δή  τους ΘΕΣΜΟΥΣ, την ΛΟΓΙΚΗ, το καθολικής ισχύος ΔΙΚΑΙΟΝ και την δημιουργική ερμηνεία του Παρελθόντος, τον επέτρεψαν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες για την διαρκή γαλήνη και ευδαιμονία του κόσμου, που μόνο η μεγάλη καταστροφή εξαφάνισε...κάτω από την πλημμύρα και την λάσπη του Κατακλυσμού.
Η θεολογία του ΦΩΤΟΣ.....ΑΔΕΛΦΙΑ...φαίνεται πώς διεκδικεί την θέση που της αρμόζει. Είναι η επιστήμη ολκής που συναντά την θεολογία/θεοσοφία καθώς η τεχνική συναντάει  την αισθητική έκφραση. Αυτός ο κοινός τόπος συνάντησης είναι ένα χωροχρονικό συμβάν....όπου τούτος ο τόπος είναι το σώμα της γλώσσας. ΓΑΜΟΥ ΤΟΠΟΣ = ΓΛΩΣΣΑ = ΕΙΝΑΙ ΚΩΔΙΞ ΑΛΗΘΕΙΑΣ = 1234.Οι παραπάνω λεξαριθμικές αποδείξεις μας  εκπλήσσουν ευχάριστα ως προς την αριθμητική τους απλότητα και τον αφοριστικό τους χαρακτήρα, όσον αφορά την λεκτική τους διατύπωση.
Εξάλλου η έναρξις της αριθμήσεως είναι ο ίδιος ο:  ΕΛΛΗΝ=123...ο οποίος έδωσε τα φώτα του Πολιτισμού εις τον Πλανήτη Γαία και μετέδωσε τη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ προς άπαντες. Οπότε αν νιώθετε μέσα σας πράγματι ΕΛΛΗΝΕΣ όπως κι εγώ....τότε να είσαστε υπερήφανοι ΑΔΕΛΦΙΑ....διότι η Σοφία είναι το αντικείμενο μελέτης δια όλους μας...δια την ίδια μας την ΑΝΕΛΙΞΗ.....εις τα ανώτερα πεδία.
Ας μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Αριστοτέλης (ΑΡΙΣΤΟΣ+ΤΕΛΕΙΟΣ) στα «Μετά  φυσικά» μας αναφέρει ότι:


«Αι μονάδες όμως που περιέχει η πρώτη δυάς είναι αναμεταξύ των συμβληταί και αι μονάδες που περιέχει η πρώτη τριάς είναι αναμεταξύ των συμβληταί. Τούτο το ίδιον γίνεται και με τους άλλους αριθμούς. Αι μονάδες όμως τας οποίας περιέχει η καθεαυτήν δυάς, είναι ασύμβλητοι προς τας μονάδας άς περιέχει η καθεαυτήν τριάς. Όσον αφορά τους Πυθαγορείους, αυτοί δεν παραδέχονται παρά έναν μόνον αριθμόν, τον μαθηματικόν αριθμόν, με την διαφοράν, ότι δεν τον θεωρούν χωρισμένον από τα αισθητά, αλλ’ ισχυρίζονται ότι απ’ αυτόν έχουν την σύστασίν των αι αισθηταί ουσίαι» .

Πράγματι: ΑΙΣΘΗΤΑΙ  ΟΥΣΙΑΙ=1230.......Αυτό μας δείχνει  ότι η Μονάς ( 1 ) διευθετεί την σχέση Τριάδος, Δυάδος και αισθητής ουσίας.
Αν πράγματι συνδεθούν οι αριθμοί με την μορφοποίηση της ύλης, σύμφωνα με τα θεολογικά πρότυπα των Πυθαγορείων τότε θα έχουμε.
ΜΟΡΦΗ = ΑΡΜΟΝΙΑ Η ΥΛΗ=718
ΜΟΡΦΗ = ΠΗΓΗ Η ΤΡΙΑΣ=718
Όπου : ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ = ΥΛΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΟΡΦΗΣ=1485
Έτσι γνωρίζοντας την τριαδική δομή στα φυσικά στοιχεία, όπου αποτελούνται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια...έχουμε: ΠΡΩΤΟΝΙΟ = 1480...όπου : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ + 6^3 = 1480
ΝΕΤΡΟΝΙΟ = 655...όπου : ΑΥΛΗ + 6 ^3 = 655
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ = 663...όπου : ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΑΡΜΟΝΙΑ + 6^3 = 663
Το άθροισμα τούτων των τριών λεξάριθμων (αποδείξεων) μας δίνει  :
1480 + 655 + 663= 2798 και είναι οι αντίστοιχες ίδιες λεξαριθμικές αποδείξεις με τον ίδιο αριθμό:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΡΦΗΣ = 2798
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑΣ = 2798
ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ = 2798
ΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ = 2798
ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΗΣ = 2798
ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ = 2798
Οπότε:  ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΗΣ = 2798
Όπου:
ΓΛΩΣΣΑ = ΕΙΝΑΙ ΚΩΔΙΞ ΑΛΗΘΕΙΑΣ =ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ=1234
ΝΟΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ = ΚΩΔΙΞ ΑΛΗΘΕΙΑΣ =1158
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ = ΚΩΔΙΞ ΑΛΗΘΕΙΑΣ=1158
Το ότι η ΓΛΩΣΣΑ έχει άθροισμα 1234.....καταδεικνύει....και μας ωθεί εις την Ιερή Δεκάδα...εις την άθροιση των αριθμών 1+2+3+4=10....ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Όπως γνωρίζουμε όλα τα άτομα, εκτός του «πρώτιου» που είναι ισότοπο του χημικού στοιχείου «υδρογόνο» και δεν έχει νετρόνια, αποτελούνται από τρεις τύπους υποατομικών σωματιδίων....τα οποία διέπουν τις ιδιότητες των πρώτων. (Ισότοπα χαρακτηρίζονται τα άτομα του ίδιου χημικού στοιχείου που έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων στον πυρήνα τους.)
Τα Ηλεκτρόνια... έχουν αρνητικό φορτίο και έχουν τη μικρότερη μάζα.
Τα πρωτόνια....έχουν θετικό φορτίο και έχουν μάζα περίπου 1836 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων και
Τα νετρόνια....δε φέρουν φορτίο και έχουν μάζα περίπου 1838 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων
Παρατηρούμε  ότι:
ΠΡΩΤΟΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ = ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ = 2143.
Πράγματι το άθροισμα και των τριών υποατομικών σωματιδίων μας δίνει:
ΠΡΩΤΟΝΙΟ ΝΕΤΡΟΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ= ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΧΡΥΣΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ= ΨΥΧΗ ΧΡΟΝΟΣ = 2798 = ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΦΥΣΙΣ + 6^3 = ΠΡΩΤΟΝΙΟ+ΝΕΤΡΟΝΙΟ+ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ .
Δηλαδή ( ΠΡΩΤΟΝΙΟ ΝΕΤΡΟΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ ) – ( ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΦΥΣΙΣ ) = 6^3 .
Επομένως : ΠΡΩΤΟΝΙΟ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ = 216 = 6^3 .
ΝΕΤΡΟΝΙΟ – ΑΥΛΗ = 216 = 6^3......( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ ) – ( ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ) = 216 = 6^3 .
Είναι αποκαλυπτικές επίσης και οι αποδείξεις περί της σκοτεινής ύλης. Μόνο το 4% του Σύμπαντος είναι φτιαγμένο από υλικό που είναι γνωστό – το υπόλοιπο 96% χωρίζεται σε δύο τομείς, την σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια. Η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια μπορεί να είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κι όμως, ξέρουμε ότι υπάρχει. Επειδή η σκοτεινή ύλη έχει μάζα, ασκεί....βαρυτική έλξη. Είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση γαλαξιών και σμηνών γαλαξιών. Αν δεν υπήρχε η σκοτεινή ύλη, ο γαλαξίας μας δεν θα υπήρχε με τη μορφή που τον ξέρουμε σήμερα και δε θα είχε εξελιχθεί η ανθρώπινη ζωή.

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ = ΝΟΜΟΣ Η ΕΠΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ = 1101
Έτσι βλέπουμε ότι : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ = ΣΚΟΤΕΙΝΗ = ΕΠΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ = 663
Επομένως έχουμε:
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ=1101
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ=1101
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΕΝΝΟΙΑ ΘΕΙΟΝ ΣΥΝΠΑΝ=1101
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΕΝΝΟΙΑ ΘΕΙΟΝ ΦΑΟΣ=1101
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΡΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ=1101
Δηλα δή:  ΠΑΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ = ΤΡΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ = 777
Λέτε να είναι τυχαία η συσχέτιση του σεπτού Ιερού Αριθμού 7....και η καθολική τριάς 777....όπου μας δείχνει περίτρανα την....ΠΑΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ=777....!!!
Εξάλλου τούτη η σχέσις μας δείχνει πως ο τριαδικός Νόμος (ο Νόμος του τρία ) είναι ο ρυθμιστής του Παντός....δηλαδή της....Δημιουργίας.
Η πεμπτουσία του Τριαδικού νόμου βρίσκεται κωδικοποιημένη  ΑΔΕΛΦΙΑ...εις σχέσιν με την έννοια της Μοίρας: (ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ /1145) : (Η ΜΟΙΡΑ/229)= 5
Προβάλλει  η ιερή Πεμπάς (πεντάς ) που είναι το πεντάκτινον ΑΣΤΕΡΙ της αδελφότητας του Κρότωνα.
Οπότε και ισχύει : ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ = ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ= 1145
Το ποιος αντιπροσωπεύει την τριαδική υπόσταση των θείων όντων το έχω ξαναπεί είναι:
Ο ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ....ο πατήρ, Ο ΑΠΟΛΛΩΝ....ο υιός, και Η ΑΘΗΝΑ....το Άγιον Πνεύμα.
Τώρα....οι αντιγραφείς....του Χριστιανισμού...καθότι κακέκτυποι και δολιοφθορείς αντιγραφείς....δεν ημπορούν να έχουν θέαση....εις ΑΝΥΨΩΣΗ...ΨΥΧΗΣ....διότι μιμούνται το πρότυπο...χωρίς να το καταλαβαίνουν...αν και το αισθάνονται. Να παρατηρήσω εδώ....ότι δια τους δύσπιστους ημιμαθείς Χριστιανούς....δεν τους κάνει πλέον εντύπωση....ότι ο δρόμος τούτος δεν βγάζει πουθενά....και ότι τόσα χρόνια...μετά την χρησιμοποίηση του Ιησού....πως είναι δυνατόν να μην έχουν βγάλει εις την Οικουμένη ΦΩΤΕΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ; ....που να λάμψουν εις την ιστορία....κι εξακολουθούν μόνον να αναπαράγουν το ένα και μοναδικό πρόσωπο του Χριστού...!!!  Αν πράγματι η κάθε Θρησκεία δεν αναπαράγει...φωτεινά μυαλά....και να έχει ένα πλούσιο πλουραλισμό Ιδεών....εκτός του ότι είναι μία μεγάλη απάτη...δεν προσδίδει και ωφέλεια εις τους κατοίκους της Γαίας. Γι’ αυτό και δεν άφησαν ....μέρα για μέρα που να μην έχουν βάλει και μία γιορτή...και ονόμασαν πολλούς από δαύτους άγιους....!!!
Ωστόσο...οι πολυάριθμοί ΕΛΛΗΝΕΣ σοφοί, σοφιστές, επιστήμονες, φιλόσοφοι, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ...κλπ οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνΕΙ ο ένας τον άλλον.... αναζητώντας την συνολική ΕΙΚΟΝΑ Θεάσεως....μας ανοίγουν τα «μάτια» μας....για την εξέλιξη και την ανέλιξη μας.
Η ιερά γεωμετρία ΑΔΕΛΦΙΑ... είναι αληθής και τριγωνική....λόγω της τριαδικότητας του Θείου Όντος.
ΖΩΟΓΟΝΙΚΟ+ΤΡΙΓΩΝΟ = 2433 → 12→ 3
ΤΡΙΑΔΙΚΗ+ΨΥΧΗ+ΑΡΜΟΝΙΑ= 2433 → 12→ 3
ΘΕΟΤΗΣ ΕΣΤΙΝ+ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ =2433 → 12→ 3
ΖΩΟΓΟΝΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ = ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΓΟΝΙΑ= 2433
Ακόμη ΑΔΕΛΦΙΑ...είναι :
ΚΥΒΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ= 1538
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΥΒΟΥ = 1538
ΝΟΗΣΙΣ  ΚΥΡΙΟΥ= 1538
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ= 1538......όπου : ΑΠΕΙΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ = π *(ΘΕΟΣ)
Η ίδια η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ....χωρίζεται σε ΜΥΘΟ+ΛΟΓΙΑ.....που σημαίνει ότι με αναγραμματισμό μετατρέπεται σε ΘΥΜΟΛΟΓΙΑ....δηλαδή ΑΔΕΛΦΙΑ....ο Λόγος...ο οποίος ερεθίζει τόσον την Ψυχήν δια των υπερβολών και των ελλείψεων των διηγήσεων των μύθων, όσο και την Διανοίαν μας δια της Λογικής και της Αναλογίας.
Πράγματι: ΥΠΑΡΞΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΨΥΧΗ =2161
Η ΨΥΧΟΓΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ = ΥΠΑΡΞΙΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ = 2361
Εξάλλου: ΛΟΓΟΣ  ΥΛΗ = ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΘΕΟΥ  = 811
ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ ΡΗΤΑ =ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ= 2483 .

Φυσικά το μυστικό των πυθαγορείων ήταν η ύπαρξη των αρρήτων αριθμών δηλα δή το απόρρητο που δεν ήθελαν να μαθευτεί  από τον πολύ κόσμο, γι’ αυτό και δεν τα έλεγαν όλα και σε όλους αδιακρίτως. Θα ήθελα να διευκρινίσω εδώ, ότι υπάρχουν άρρητα τα οποία δεν ανακοινώνονται...δια ευνόητους λόγους και πόσο μάλιστα εις το διαδίκτυο. Και το θέμα δεν είναι αν ξέρεις...πως τα εφαρμόζεις είναι η Ουσία ! Κι επειδή η Ουσία του Όντος εμπεριέχει μέσα Μαθηματικά...μία ανωτέρα Γνώση, τότε οι αριθμοί...αγιοποιούνται και παίρνουν σάρκα και όστα...εις την Φύση.
Ιδού Αδέλφια :
ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ=ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΝΟΜΟΣ=ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ=790.....Όλα εξάλλου στη φύση είναι Μαθηματικά....δεν είπαμε....!!!
Ο Πυθαγόρας ΑΔΕΛΦΙΑ.....ήταν τυχαίο πρόσωπο. Ήτανο πρώτος Διδάσκαλος της Αυτογνωσίας. Είναι ο μύστης που επέβαλε πρακτικά εις τους μαθητές του....την άσκηση της αυτογνωσίας.

Ο Ιάμβλιχος μας αναφέρει ότι οι μαθητές του ήταν μάλλον Μαθηματικοί, Φυσικοί και πόσον μάλιστα Ακουστικοί...διότι μόνον άκουγαν και δεν ρωτούσαν τίποτε  και αυτό εικάζεται ότι κρατούσε από 3 έως 5 χρόνια. Στην ανώτατη βαθμίδα φυσικά ήταν εκείνοι  που κατείχαν την ανώτατη Μύηση και Γνώση. Είχαν άσκηση σε μυστηριακές μυήσεις....ώστε να προβάλλουν τις αρετές, πρώτα πρώτα της σιγής...δηλα δή να μάθουν να σιωπούν αλλά και της εχεμύθειας....δηλα δή να κρατούν απόλυτα μυστικά απ' τους άλλους σε ότι άκουγαν και διδάσκονταν. Έτσι είχαν το προνόμιο με την θεληματική χρήση του Νου, να έχουν την κατάλληλη ηρεμία/αταραξία, και την αυτόβουλη κατεύθυνση της Σκέψης, όπου η Ηθική τους και η Λογική τους απαιτούσε και όχι να έχουν έντονα το συναίσθημα της συγκίνησης και σε οποιαδήποτε τυχαία, τυχάρπαστη  παρόρμηση από διάφορους ερεθισμούς του περιβάλλοντος. Επιδίωκαν συχνά την καταστολή των ορμών τους, της κάθε  επιθυμίας και του κάθε πάθους και όλων όσων αποτελούσαν  εμπόδιο στην Αυτογνωσία....που ήταν και το ζητούμενο. Αλλά αυτό δεν είχε τέλος....μιας και όταν έφευγαν από τη σχολή όφειλαν οι μαθητές ( μυημένοι ) να ημπορούν να εφαρμόζουν εις την υπόλοιπη  ζωή τους τις Αρετές....να γίνονται και τα φωτεινά παραδείγματα της Ζωής των άλλων.

Γι’ αυτό και οι αρχές τους είχαν να κάμουν με την τήρηση των Νόμων :

1) Το Νόμο της ευσέβειας. «Θεόν τίμα, πρώτα και σέβου»....έλεγαν.
2)) Το Νόμο της ευορκίας. «Σέβου όρκον» που σήμαινε την καθολική συνέπεια και ακριβή τήρηση του όρκου που τους δόθηκε, αλλά επίσης και της κάθε υπόσχεσης.
3)) Το Νόμο της τιμής προς τους γονείς. «Τους γονείς τίμα».
4) Τον Νόμο της εγκράτειας. «Ειθίζεο, γαστρός μεν πρώτιστα και ύπνου, λαγνείας, θυμού...», δηλα δή να μάθεις να συνηθίζεις και να κυριαρχείς στις επιθυμίες πρώτα, πρώτα του φαγητού και του πιοτού, του ύπνου, των αφροδισίων γενετήσιων ορμών, καθώς και της οργής (θυμού). Απόφευγαν τις αισχρές πράξεις και με άλλους και όταν ήταν μόνοι τους.
5) Τον Νόμο της δικαιοσύνης. «Δικαιοσύνην ασκείν έργω τε λόγω τε».
6) Τον Νόμο ώστε να γνωρίζουν ότι πεπρωμένο είναι όλοι ανεξαιρέτως να πεθαίνουν και άρα να είναι πανέτοιμοι, αγνοί και ενάρετοι...έλεγαν....«Γνώθι θανέειν, πέπρωται άπασι».
7) Τον Νόμο της λιτότητας. «Υγείας της περί το σώμα χρη έχειν· αλλά μέτρον (το κανονικό ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο) ποτού, σίτου, γυμνασίων». Μία σωστή συμβουλή και προτροπή για την ίδια τη Ζωή.
8) Το Νόμο της ελευθερίας, ένα μεγάλο και πολύτιμο αγαθό, όπου μέσω της  αρετής πραγματώνεται η διαφύλαξή της. «Μηδέ ανελεύθερον ίσθι· επί πάσι μέτρον άριστον».
9) Το Νόμο της προσευχής. Να ημπορείς με θάρρος να αναλαμβάνεις  με το έργο της Δημιουργίας που σου έχει παραδοθεί και αφού προσευχηθείς εις τους (Θεούς)....να σε βοηθήσουν οι ίδιοι να τελειώσεις το έργο σου, την αποστολή σου. «Αλλ' έρχου επ' έργον θεοίσιν επευξάμενος τελέσαι».
10) Τον Νόμο της καθάρσεως του σώματος...αλλά και της ψυχής.
11) Τον Νόμο της συνεχούς επιδίωξη της φρόνησης. «Ηνίοχον γνώμιν στήσας καθύπερθεν αρίστην»....δηλα δή πάνω απ' όλα να έχεις άριστο κυβερνήτη το Νου.

Αλλά ΑΔΕΛΦΙΑ...Το αποκορύφωμα της πρακτικής εφαρμογής όλων αυτών δηλα δή της αυτογνωσίας των Πυθαγόρειων θα γινόταν  με τον καθημερινό αυτοέλεγχο κάθε βράδυ πριν από τον ύπνο τους .....με τα πολυθρύλητα τρία ερωτήματα:
Οι περίφημοι αυτοί στίχοι των «χρυσών επών» μας λέγουν τα εξής εις τους στίχους (40-45):«Μηδ' ύπνον μαλακοίσιν επ' όμμασι προσδέξασθαι. Πριν των ημερινών έργων λογίσασθαι έκαστον·΄Πη παρέβην; Τι δ' έρεξα; Τι μοι δέον ούκ ετελέσθη; Αρξάμενος δ' από πρώτου επέξιθι και μετέπειτα. Δεινά μεν εκπρήξας επιπλήσσεο· χρηστά δε τέρπου. Ταύτα πόνει· ταύτ' εκμελέτα· τούτων χρη εράν σε».
Δηλα δή σε ελεύθερη μετάφραση μας λέγουν: «Μη δεχθείς ποτέ στα μάτια σου τον ύπνο πριν εξετάσεις προσεκτικά ένα ένα όλα τα έργα της ημέρας εκείνης...ρωτώντας προσεκτικά τον εαυτό σου: Σε ποια πράγματα έσφαλα; Τι καλό έκανα; Τι έπρεπε να κάνω και το παρέλειψα;
Και αφού αρχίσεις από το πρώτο έργο της ημέρας προχώρα μέχρι το τελευταίο. Έπειτα από τον πλημμελή έλεγχο να επιπλήττεις, να καταδικάζεις τον εαυτό σου για τις κακές πράξεις που έκαμες.....για δε τις καλές πράξεις....να ευχαριστιέσαι ολόψυχα. Μ' αυτά και μόνον ασχολήσου, αλλά συγχρόνως να μελετάς με πολύ προσοχή....την ίδια σου τη Ζωή.»

Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε....η διδασκαλία των Πυθαγορείων....αν παρέμενε ως ισχυρό όπλο των μαθητών...τότε θα ήταν ικανή η ίδια η διδασκαλία.....να διαναδείξει το υπέροχο ηθικό της ύψος. Όσοι είχαν την δυνατότητα της πλήρης εφαρμογής, τότε διανοίγονταν μπροστά εις την νοητική τους οθόνη διάπλατα...ο δρόμος της ΕΝΟΡΑΣΗΣ.
Έτσι ΑΔΕΛΦΙΑ...η πνευματική ή ηθική κατάκτηση συντελείται μόνο με τον ανθρώπινο Νου. (Ν+ΟΥΣ ).
Το Εγώ νοεί, επινοεί, θαυματουργεί στις αποκαλύψεις των νόμων της φύσης. Όταν η ίδια η πηγή του αγαθού....κατορθώνει και σώζει και συγχρόνως ωφελεί τον καθένας μας....διότι αναβλύζει μέσα απ' το Εγώ, με την προϋπόθεση όμως να ανασκάπτεται ....επίμονα το ίδιο το Εγώ, δια του στοχασμού ώστε να αποκαλυφθεί και να αυτοκαλλιεργηθεί ....ώστε να αξιοποιήσει τις ικανότητές του διερευνώντας και καταστέλλοντας τις όποιες ορμές και πάθη.
Αν κατορθώσουμε ΑΔΕΛΦΙΑ....με συνεχείς προσπάθειες, τότε η διαυγής πηγή του ύδατος θα αναβλύζει από μέσα μας και θα πλημμυρίσει τις ΚΑΡΔΙΕΣ μας....το ίδιο μας....το Είναι....από ευφορία και ευτυχία.

Το κλειδί μας παραδίδεται λοιπόν δια την διάνοιξη της θύρας....της οποίας ο διερχόμενος Άνθρωπος θα κατευθυνθεί....εις την Ευδαιμονία και την Αυτογνωσία. Με την Αυτογνωσία θα φερόμαστε γρηγορότερα και σταθερότερα εις την  Γνώση και εις την Μάθηση, των οποίων την ακρότατη βαθμίδα κατέχει η απροσπέλαστη για τον άνθρωπο Σοφία....ίνα φτάσουμε εις την γαλήνη και την ηρεμία του Πνεύματος και της Ψυχής...που είναι οι προϋποθέσεις για την ευτυχία.
Έτσι ΑΔΕΛΦΙΑ οδηγούμαστε με την ηθική μας διαβίωση....εις την τελείωση, το ύψιστο σκοπό της γήινης ύπαρξης μας.

ΕΡΡΩΣΘΕ
ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου