Function Disabled

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Η Διαφορά ανάμεσα στην Πράνα και την Κουνταλίνι

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην πράνα και την κουνταλίνι;

Αυτή η ερώτηση είναι σαν να ζητάει κανείς τη διαφορά ανάμεσα στο σώμα, τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι. Τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι είναι μέρος του σώματος, αλλά το σώμα είναι μία σύνθεση όλων αυτών. Είναι μία σύνθεση ματιών, μύτης, αυτιών, στόματος, κεφαλιού, πλάτης, σπονδυλικής στήλης, χεριών, δακτύλων, ποδιών κ.λπ. Η κουνταλίνι μπορεί να περιγράφει παρόμοια. Είναι μία εμπειρία του συνδυασμού διαφόρων εκδηλωμένων και μη εκδηλωμένων ενεργειών.

Σύμφωνα με τη γιογκική φιλοσοφία, οι πράνες που ελέγχουν το σώμα χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία είναι ζωτική ενέργεια και η άλλη είναι νοητική ενέργεια, Η ζωτική ενέργεια ξανά υποδιαιρείται σε πέντε ομάδες, γνωστές ως Βάγιους ή άνεμοι -πράνα, απάνα, σαμάνα, ουντάνα και βυάνα. Αυτοί οι πέντε άνεμοι διασυνδέονται με τα πέντε στοιχεία που εκδηλώνονται από το μουλαντάρα μέχρι το βισούντι τσάκρα.

Στην Κουνταλίνι Γιόγκα πρώτα λαμβάνει χώρα η αφύπνιση των διαφόρων μορφών της πράνα. Αποκτούμε γνώση των πράνας και έλεγχο πάνω στη ροή τους. Αφού έχουν αφυπνισθεί οι πράνες μέσα από πρακτικές όπως η πραναγιάμα, η Πράνα Βίντυα και άλλες τεχνικές της Κουνταλίνι Γιόγκα και Τάντρα, αρχίζουμε να διεγείρουμε και να αφυπνίζουμε τα παραψυχικά κέντρα.

Το πρώτο στάδιο στην αφύπνιση των παραψυχικών κέντρων είναι γνωστό ως Τάττουα Σούντι, εξαγνισμός των στοιχείων. Μετά από αυτό έρχεται το Τσάκρα Σούντι, εξαγνισμός των τσάκρας. Μετά έρχεται το Τσάκρα Ντυάνα, ή αφύπνιση των τσάκρας. Όταν όλα τα τσάκρας έχουν αφυπνισθεί δεν υπάρχει μπλοκάρισμα της ενέργειας.

Είμαστε σε θέση να βιώσουμε τα διαφορετικά στάδια του νου και δεν υπάρχει διαχωρισμός στις διάφορες εμπειρίες του νου. Αυτό το στάδιο είναι γνωστό ως η κατάσταση της κουνταλίνι, κατά την οποία οι διάφορες εκδηλώσεις της ενέργειας έχουν γίνει ένα. Η έννοια του δυϊσμού, πολλών διαφορετικών εμπειριών, δεν υφίσταται πια. Μόνο μία επίγνωση υπάρχει και σύμφωνα με την παράδοση αυτή είναι η σημασία της κουνταλίνι. Φυσικά, οι άνθρωποι μπορούν να την ερμηνεύσουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και μπορεί αυτοί να είναι σωστοί.

Η κουνταλίνι είναι σίγουρα μία πολύ παρεξηγημένη και ταυτόχρονα μία πολύ επιθυμητή εμπειρία. Όλοι θέλουν να αφυπνίσουν την κουνταλίνι τους.

Όταν αρχίζουμε την άσκησή μας με σκοπό την αφύπνιση της κουνταλίνι, ίσως νοιώσουμε ορισμένα αισθήματα στην περιοχή των τσάκρας, τα οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι η εκδήλωση της κουνταλίνι. Τίναγμα ή τρεμούλιασμα του σώματος, σπασμοί, ρεύματα που ρέουν μέσα στο σώμα, μπορεί να βιωθούν. Μπορεί να δούμε διαφορετικές λάμψεις χρωμάτων και φωτός. Αλλά αυτή δεν είναι η πραγματική αφύπνιση της κουνταλίνι.

Όλα τα αισθήματα που μπορεί να βιώσει κανείς στο σώμα ή το νου αντιπροσωπεύουν μία κατάσταση μετασχηματισμού που λαμβάνει χώρα εσωτερικά και η οποία κινητοποιείται, κατευθύνεται και ελέγχεται από τις πράνες, τα τάττουας, τα στοιχεία και την αφύπνιση των τσάκρας.

Μόνο όταν οι θετικές και οι αρνητικές ενέργειες, τα συμπαθητικά και τα παρασυμπαθητικά νευρικά συστήματα βρίσκονται σε ισορροπία και αρμονία μεταξύ τους, αφυπνίζεται η ενέργεια της κουνταλίνι και τότε θα περάσει μέσα από τις καταστάσεις των τριών γκούνας: τάμας, ράτζας και σάτβα.

Αυτές οι τρεις καταστάσεις αντιπροσωπεύονται με τη μορφή του σιβαλίνγκα. Αν αναφερθείτε σε οποιαδήποτε παραδοσιακή περιγραφή ή σχέδιο των τσάκρας, θα δείτε ένα μαύρο σιβαλίνγκα στο μούλα ντάρα και το σουαντιστάνα. Αυτό το μαύρο σιβαλίνγκα αντιπροσωπεύει την ταμασική ή χονδροειδή κατάσταση της ζωής, την οποία ονομάζουμε εμπειρία, σθούλα.

Τα μανιπούρα, αναχάτα και βισούντι περιέχουν μέσα τους το ντουμραλίνγκα, το σταχτί σιβαλίνγκα. Αντιπροσωπεύουν τη ρατζασική κατάσταση.

Το άγια και το σαχασράρα περιέχουν το τζιοτιρλίνγκα, το λίνγκα του φωτός που είναι λαμπρό και άχρωμο. Αντιπροσωπεύουν τη σατβική κατάσταση του νου.

Με την αφύπνιση της κουνταλίνι τα τρία στάδια, χονδροειδές, λεπτό και αιτιατό ή ταμασικό, ρατζασικό και σατβικό ελέγχονται. Αυτός ο μετασχηματισμός ολόκληρης της συνειδητότητας είναι η αφύπνιση της κουνταλίνι και όχι η αφύπνιση της πράνα.

Μέσα μας υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία είναι της ενέργειας και η άλλη είναι της συνειδητότητας. Η ενέργεια και η συνειδητότητα, τα δύο άκρα της ανθρώπινης εμπειρίας και έκφρασης, γίνονται ένα όταν η κουνταλίνι τελικά φτάσει τον προορισμό της, το σαχασράρα. Όταν δουλεύουμε με την πράνα, τα τάττουας και τα τσάκρας, απλώς προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε την πράνα.

Με το μετασχηματισμό, τη μεταβολή και την αλλαγή αυτής της πρανικής ροής, καμιά φορά συμβαίνει επίσης μία φυσική, αυθόρμητη αλλαγή στη συνειδητότητα. Η κουνταλίνι, ωστόσο, είναι μία διαδικασία της συνειδητότητας και όχι της ενέργειας. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην πράνα και την κουνταλίνι.

~ Παραμαχάμσα Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι

πηγή: http://www.satyanandayoga.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου