Function Disabled

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

                   Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
                                Δρ. Παν. Μαρίνης

ΕΡΩΤΗΣΙΣ:
Πως μπορεί μου λεει κάποιος ο οποίος αγωνίζεται να έχει εργασία, να έχει χρήματα για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες να φιλοσοφεί, να θέλει να μάθει κατι διαφορετικό από αυτό που διδάσκεται από παιδί, να έχει η λέξη πατρίδα σημασία για αυτόν όταν οι πολιτικοί αυτής της πατρίδας σε συνεργασία με ξένες δυνάμεις του κλέβουν την αξιοπρέπεια και την περιουσία του??

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
ΠΡΩΤΟΝ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ:

(α) Αυτοί που ζουν μέσα στην ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ, αυτοί μπορεί να ασχολούνται με τα κοινά ή με τα θρησκευτικά, μπορεί νάναι και αρχιεπίσκοποι και πάπες και αρχιραββίνοι και καθηγητές της φιλοσοφίας, όμως η ασχολία τους είναι πάντοτε ΧΡΗΣΙΜΟΘΗΡΙΚΗ, είναι ωφέλιμη οικονομικά, είναι επάγγελμα. Είναι δυνατόν να ανεβαίνουν στον άμβωνα και να ομιλούν γιά το Επέκεινα, όπως αν τύχαινε αλλοιώς θα ομιλούσαν για την μηχανή του αυτοκινήτου, χωρίς αυτό νάχει άλλη σημασία στην ζωή τους.

(β) Αυτοί που εντός τους έχει ξυπνήσει η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΑ, έχει γεννηθή το ερώτημα: τί είναι ο άνθρωπος, τί είναι ο κόσμος, ποιός είμαι εγώ! Αυτό το ερώτημα θα με απασχολεί είτε είμαι μαχαραγιάς, είτε είμαι βιοπαλαιστής, είτε είμαι δεσμώτης στα Γκούλαγκ, είτες είμαι εγγράμματος, είτε είμαι αγράμματος! Αυτό το ερώτημα καταλαμβάνει το Είναι μου!

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:
Ζώντας ο καθείς την βιομέριμνά του λαμβάνει καθημερινώς αποφάσεις π.χ. αν κάνω αυτό θα βλάψω τον συναδελφό μου, πρέπει να το κάνω; είναι κακός ο αθέμιτος συναγωνισμός; η ακάλυπτη επιταγή; πειράζει να τον κλέψω στο ζύγι; να του δώσω λίγο δεύτερο προϊόν; αυτός δίπλα μου είναι άπιστος, "καφίρ", πώς να τον αντιμετωπίσω; Σ' όλα αυτά δίδει απαντήσεις, οι οποίες είναι πάντοτε σύμφωνες με μία ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΙ που πιστεύει και επομένως κανείς δεν ζεί χωρίς κοσμοθέασι, χωρίς σύστημα ηθικής! Μα και αυτός που μας λέγε νέτα-σκέτα ότι δεν έχει κοσμοθέασι κι ότι ζεί χωρίς σύστημα ηθικής; Αυτός απλούστατα εννοεί ότι χρησιμοποιεί την τρέχουσα κοσμοθέασι που κυκλοφορεί στην Αγορά κι έχει το τρέχον σύστημα ηθικής!Λοιπόν, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ γιά την ζωή του ανθρώπου η Κοσμοθέασις!!!!

ΕΠΟΜΕΝΩΣ:
Ζεί αυτήν την κατάστασι, άρα, όπως και σε κάθε άλλη κατάστασι, οφείλει ΑΡΧΙΚΩΣ να κάμη μίαν ανάλυσίν της, να την εξετάση κριτικώς εφαρμόζοντας ωρισμένες αρχές και κριτήρια! Κατόπιν, αφού διαγνώσει την κατάστασι, όπως ο μηχανικός του αυτοκινήτου σας κάμνει διάγνωσιν, θα καταλήξει στους κατ' αυτόν ορθούς τρόπους αντιμετωπίσεώς της! ΟΘΕΝ, εάν ευρίσκομαι εις δεινήν θέσιν τότε έχω ΜΕΓΑΛΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ όλα τα διαγνωστικά εργαλεία της θρησκείας και της φιλοσοφίας, όπως ο βαρέως πάσχων έχει ανάγκην όλα τα διαγνωστικά εργαλεία της ιατρικής! Εάν αντιθέτως διάγω "μία ζωή στρωμένη", τότε είναι μάλλον πολυτέλεια η θρησκευτικο-φιλοσοφική σκέψις, όπως αν είμαι υγιής είναι πολυτέλεια το τσεκ-απ!!

Λοιπόν, τα εργαλεία με κάμνουν να δύναμαι να αντιμετωπίσω την κατάστασιν κρίνοντάς την μεσα από τις διόπτρες της Κοσμοθεάσεώς μου!!! Θέμα: Ο πλούτος κι η φτώχεια, τί είναι γιά σας; Διά την ιδική μου Κοσμοθέασι, η ζωή είναι μία δοκιμασία κι ένας θεατρικός ρόλος που ωφείλεις να παίξης σωστά! Ο πλούτος κι η φτώχεια υπάρχουν μόνο στην σκηνογραφία της σκηνής και πουθενά αλλού, ζωγραφική στο χαρτόνι! Εσείς θα βγείτε να δοκιμασθείτε στον ρόλο μαχαραγιάς ή στον ρόλο τραπεζοϋπάλληλος ή στον ρόλο νομάρχης, ο σκηνοθέτης σημειώνει την απόδοσί σας, όπως στο μάθημα οδηγήσεως σημειώνει ο δάσκαλος τις αντιδράσεις σας! Εγώ τοιουτοτρόπως βλέπω την ζωή και ούτως την αντιμετωπίζω, όποιος έχει άλλην κοσμοθέασιν θα την ιδή άλλως κοκ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου