Function Disabled

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

ΠΕΡΙ ΑΘΕΪΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ!

ΠΕΡΙ ΑΘΕΪΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ!
Παναγιώτης Μαρίνης

βασική θέσις

----------

Γιά να ονομάσω λογικό έναν άνθρωπο πρέπει να αντιλαμβάνεται όταν βλέπει εμπρός του ένα δημιούργημα του αισθητού κόσμου, μία αμοιβαδα ή έναν άνθρωπο, ότι πρόκειται δι' εξαιρετικά πολύπλοκο οργανισμό που δέν γίνεται να εδημιουργήθη διά της τυχαιότητος και του αυτοματισμού! Εδώ διά της τυχαιότητος δεν είναι δυνατόν να κατασκευασθή κάτι τόσον απιθάνως πολύπλοκον όσον είναι μία κυτταρική μεμβράνη και όχι ένα ολόκληρον κύτταρον! Πόσσω μάλλον ένας οργανισμός μεγάλος και πλήρης και στον οποίο δεν ανευρίσκεται ίχνος κατασκευής περιττής, όπβς δύναται να σας βεβαιώση ο κάθε ιατρός ή ο κάθε κτηνίατρος ή ο κάθε μικροβιολόγος! Συνάμα, οφείλει να γνωρίζη ο λογικός άνθρωπος ότι στην ύλη κυριαρχεί ο νόμος της Εντροπίας (ο Αντέρως ή νείκος των Κλασσικών), δηλαδή κάθε χημική ένωσις τείνει να μεταπέση εις απλουστέρας και όχι να μεγαλώση, πολυπλοκοποιουμένη!

Επομένως διά την δημιουργίαν των μονοκυτταρίων, των φυτών και των ζώων, απαιτούνται δύο τινά: πρώτον να δράση μία αξιοπερίεργος δύναμις που υπάρχει στον αισθητό κόσμο, η δύναμις της πολυπλοκοποιήσεως ή Έρως ή Φιλότης, κατά τους Κλασσικούς, εξωτερική της ύλης και επιβαλλομένη επ' αυτής, και δεύτερον, να υπάρχει ένα έτοιμον σχέδιον, ένα παράδειγμα, ένα πατρόν, επί του οποίου θα εργασθή η περίεργος αυτή δημιουργική δύναμις η οποία κατα τους Κλασσικούς "τα πάντα εδημιούργησε" και δι' αυτό την αποκαλούν τιμητικώς "μέγα Θεό" και λέγουν χαρακτηριστικώς ότι στον αισθητό κόσμο δρούν και δημιουργούν τρία τινά "θεός και ύλη και παράδειγμα".

Οθεν ονομάζω "λογικό" μόνον τον άνθρωπο που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει έξω από τα είδη του αισθητού κόσμου ένας κόσμος των παραδειγμάτων (κόσμο των Ιδεών τον είπαν οι Κλασσικοί), όπως ένας ολόκληρος αντίστοιχος κόσμος των πατρόν κρύβεται πίσω από πολύ-πολύ απλούστερα πράγματα, όπως οι κατασκευές των ενδυμάτων. Επίσης απαιτώ να κατανοεί ότι διά την δημιουργίαν των μακρομορίων απαιτείται μία αλλοτρία της ύλης δύναμις. ο Έρως.

Οταν ο λογικός άνθρωπος αντιληφθεί λοιπόν ότι δεν υπάρχει αυτοματισμός-τυχαιότης, αλλά αντιθέτως, μία σιδηρά πειθαρχεία που κινεί τον αισθητό κόσμο, τότε εξ ορισμού και ανυπερθέτως συνάγει ότι ο κόσμος αυτός τον οποίον βλέπει διαθέτει ανυπέρβλητη λογική (λόγο ως έλεγαν οι Κλασσικοί) και επομένως και σκοπό! Άρα:


Ορίζω και λέγω: ΘΡΗΣΚΕΙΑ σημαίνει ότι ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ, ενώ αντιθέτως ΑΘΕΪΑ=ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ.

Ιδού διατί θεωρώ τους Αθέους ανοήτους και μωρούς οιασδήποτε σοφιστείας κι αν επιστρατεύουν (Αγνωστικισμός, Σκεπτικισμός κλπ κλπ)! Καθώς μάλιστα αρκεί να κάμη ο καθείς απλούς λογικούς συλλογισμούς διά να αντιληφθή ότι στον κόσμο που βλέπομε επικρατεί ο ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ!

-----

ΝΑΙ, Η ΑΘΕΪΑ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ!

Τώρα: ΘΡΗΣΚΕΙΑ σημαίνει επίσης =έχω ισχυρές πεποιθήσεις διά την φύσι του Ανθρώπου και του Κόσμου. 
Ο Άθεος εξ ορισμού διαθέτει ΙΣΧΥΡΑΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ και γνωρίζει, γνωρίζει πολλά: Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ο κόσμος των παραδειγμάτων, και μάλιστα διά τους Αθέους και η απλή αναφορά εις αυτόν αποτελεί "κόκκινο πανί", γνωρίζει ότι ο κόσμος δεν έχει Σκοπό και Λόγο! Κι όχι μόνον τα γνωρίζει όλα αλλά επιτίθεται με αξιοπερίεργον πείσμα και μανία εναντίον όσον πιστεύουν το αντίθετον! Και όταν γίνει εξουσία μετά λύσσης καταστρέφει και κρημνίζει και άνευ οίκτου φονεύει (δεν χρειάζονται παραδείγματα, αλλά αν επιθυμείτε ευχαρίστως να σας ξεναγήσωμε στον Μουσείον του τρόμου της Αθεΐας)! Επομένως, η Αθεΐα είναι θρησκεία "με τα όλα της" και με την μεγαλυτέραν δυνατήν δόσιν φανατισμού!

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, ΛΕΓΟΜΕ:

ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ! ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ, ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ!

ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΥΤΟ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ! ΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΗ-ΝΑ ΑΝΑΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΩΤΙΣΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ (και έχομε ιδή προσωπικώς πολλάς περιπτώσεις χριστιανών που ανανήψαντες είδον την Αλήθεια), ΟΜΩΣ ΕΝΑΣ ΑΘΕΟΣ ΠΟΤΕ! ΟΙ ΑΘΕΟΙ, ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ (διά διαφόρους λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσωμε) ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΙΡΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΚΑΡΕΣ ΘΕΟΥΣ, ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΘΕΪΑ!


ΜΑΚΡΥΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΗΓΗ!

Παναγιώτης Μαρίνης
Ιατρός - Φιλόσοφος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου